Mobil Delvac 1 ESP 5W40

Högpresterande avancerad syntetisk dieselmotorolja med låg askhalt

MOBIL DELVAC 1 ESP 5W-40

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 är en avancerad syntetisk dieselmotorolja för krävande bruk som bidrar till förlängd motorlivslängd och möjliggör långa oljebytesintervaller¹ och potentiellt förbättrad bränsleekonomi² för den senaste moderna dieselmotorerteknologin i krävande bruk. Denna produkt är utvecklad för att ge exceptionella prestanda i moderna och äldre motorer i krävande bruk, inklusive motorer med avgasreningssystem. Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 rekommenderas för användning i en mängd olika krävande tillämpningar och driftsmiljöer som förekommer vid landsvägstransporter och i gruv-, skogsbruks-, byggnads-, och jordbruksbranscherna.

 

De enastående prestandaegenskaper som Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 har, är resultatet av omfattande utvecklingssamarbete mellan ExxonMobil och stora motortillverkare och tillämpning av den senaste smörjteknologin. Som resultat av detta uppfyller eller överträffar denna produkt de senaste API och ACEA industripecifikationerna för dieselmotoroljor, samt många av de stora amerikanska och europeiska motortillverkarnas krav.

 

¹ Kontrollera i ägarhandboken vilka krav fordonets eller utrustningens tillverkare ställer för drift och oljebyten.

² Jämfört med konventionell SAE 15W-40 motorolja Faktiska besparingar är beroende av motortyp, utomhustemperatur, körförhållanden och din nuvarande motoroljas viskositet.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 är en enastående lösning för smörjning av moderna motorer med den senaste teknologin och utrustade med avgasreningssystem. Den utvecklades av ExxonMobil för att bevara oöverträffad oxidationsbeständighet³ och samtidigt ge en exceptionell flyt- och pumpbarhet vid låga temperaturer för smidiga kallstarter ner till -35°C. Denna egenskap, i kombination med det sofistikerade tillsatssystemet, säkerställer ett exceptionellt skydd mot motorslitage och främjar lång motorlivslängd. Den låga askhalten skyddar samtidigt alla avgasreningssystem för att uppfylla kraven på renare luft. Den avancerade motorrengöringsförmågan förhindrar avlagringar och gör att motorn fungerar som ny, vilket bidrar till en lång och effektiv motorlivslängd.

 

³ Baserat på PC-11 industritestdata.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Pålitlig motorstart och slitageskydd vid kallstarter.

Exceptionellt slitageskydd

Minskat motorslitage för att befrämja lång motorlivslängd

Oöverträffad oxidationsbeständighet³

Långa oljebytesintervaller och skydd mot avlagringar

Utomordentligt skydd mot korrosion

Skydd av kritiska motorytor i fuktiga miljöer

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     De flesta motorversionerna ända till de senaste mest sofistikerade dieselmotorerna med höga prestanda med turboladdare, direktinsprutning och teknologi för låga utsläpp med alla typer av teknologi för efterbehandling av avgaser.

     •  Transportfordon som arbetar vid höga hastigheter och med tunga laster och i start/stop körning.

     •  Arbetsmaskiner och -fordon vid bruk i låga hastigheter med tung last

     •  Så gott som all dieseldriven utrustning från amerikanska och europeiska tillverkare

     •  Högpresterande bensinmotorer och blandade vagnparker

     •  Kylenheter

 

Kontrollera i ägarhandboken vilka krav fordonets eller utrustningens tillverkare ställer för drift och oljebyten.

 

² Jämfört med konventionell SAE 15W-40 motorolja Faktiska besparingar är beroende av motortyp, utomhustemperatur, körförhållanden och din nuvarande motoroljas viskositet.

 

³ Baserat på PC-11 industritestdata.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

MB-Approval 228.31

MTU Oil Category 2.1

VOLVO VDS-4.5

RENAULT TRUCKSRLD-3

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CK-4

APICJ-4

APICI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SM

API SN

JASO DH-2

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

ACEA E7

ACEA E9

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-40

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

84

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,8

CCS, skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D5293

6510

MRV, skenbar viskositet vid -35°C, mPa.s, ASTM D4684

16800

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

3,8

Viskositetsindex, ASTM D2270

169

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

12

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-48

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

233

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,852

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx