Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-140

Helsyntetisk transmissionsolja för krävande bruk

MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL 75W-140

Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-140 är en helsyntetisk transmissionsolja som är framtagen för att uppfylla de mest krävande prestandakrav inklusive API GL-5. Denna produkt är avsedd för krävande transmissionssystem som kräver oljor med relativt hög viskositet och hög lastbärande förmåga och där man kan förvänta sig extrema tryck och stötbelastningar. Mobil Delvac 1 Gear Oil bygger på syntetiska basoljor och avancerade tillsatser som ger betydande fördelar jämfört med mineraloljor.

Den moderna teknologin hos Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 ger utomordentliga prestanda för användning inom ett brett temperaturområde, skydd mot termisk nedbrytning och oxidering, och den bidrar till minskat slitage och korrosion samt förbättrad skjuvstabilitet och bränsle-ekonomi.

Den är utformats för att ge ett högre viskositetsindex med hjälp av syntetiska basoljor, för bättre filmstyrka vid högre temperaturer jämfört med mineraloljor. Denna teknologi garanterar också effektivare smörjning utan kanalisering vid temperaturer under noll.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har genom innovativa kraftöverföringskonstruktioner avsevärt förbättrat prestandan för tunga fordon och entreprenadmaskiner, när det gäller last, vridmoment, hastighet och manövrering.  Dessa konstruktionslösningar har märkbart ändrat och ökat kraven på smörjmedlen, för att ge högre prestanda och produktivitet samt sänkta driftskostnader. För hårt belastade kraftöverföringar måste friktionskontroll, slitageskydd, termisk stabilitet, skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd och tätningsskydd balanseras optimalt för att ge längre livslängd för drev och tätningar, jämn drift samt hög belastningskapacitet för vridmoment i ett stort antal olika tillämpningar och driftsmiljöer. Nyckelfördelarna inkluderar:

Fördelar

Möjlig nytta

Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Ökad livslängd för växlar och lager på grund av minimala avlagringar

 

Längre tätningslivslängd

Utmärkt skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och nötning vid höga hastigheter

Förbättrad lastbärande förmåga

 

Lägre underhållskostnader och längre livslängd för utrustningen

Utmärkt skjuvstabilitet

Bibehåller viskositet och filmstyrka under svåra driftsförhållanden, vilket  förhindrar slitage

Överlägsen flytbarhet vid låga temperaturer jämfört med mineraloljor

Mindre slitage och lättare start

Låg skumningstendens

Bibehåller filmstyrkan och ger tillförlitlig smörjning

Kompatibel med vanliga fordonstätningar och –packningar

Minimalt läckage och mindre föroreningar

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade manuella transmissioner, axlar och slutdrev, som kräver prestanda enligt API GL-5
  • Lätta och tunga lastbilar i landsvägstrafik, bussar och skåpbilar
  • Övriga fordon och entreprenadmaskiner inom byggnads- och gruvdrift, schaktning och lantbruk
  • Hårt belastade industriella växlar, inklusive hypoid- och snäckväxeldrev, som används under förhållanden med höga hastigheter/stötbelastningar, höga hastigheter/lågt vridmoment och/eller låga hastigheter/högt vridmoment
  • Differentialer, slutdrev, transferlådor och andra växelapplikationer där smörjmedel av typen API GL-5 eller EP-växellådsoljor rekommenderas.
  • Utrustning såsom vinschväxlar och drivväxlar i bandvagnar som utsätts för mycket låga temperaturer
  • Rekommenderas inte för tillämpningar som kräver prestanda enligt API GL-4
  • Inte avsedd för automatiska, manuella och halvautomatiska växellådor, för vilka motorolja eller automatväxellådsolja rekommenderas

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140 uppfyller eller överträffar följande bransch- och maskinbyggarspecifikationer:

 

API GL-5

X

Typiska egenskaper

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-140

 

SAE klass

75W-140

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt @ 40°C

182

cSt vid 100°C

25

Viskositetsindex, ASTM D 2270

170

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-45

Flampunkt, °C, ASTM D 92

203

Densitet @ 15°C kg/l, ASTM D 4052

0,89

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com