Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

Högpresterande dieselmotorolja för tung drift

MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 är en helsyntetisk dieselmotorolja för tung drift som kombinerar avancerat motorskydd i moderna fordon med låga utsläpp med möjlighet till förbättrad bränsleekonomi¹ och andra hållbarhetsrelaterade fördelar såsom motorns livslängd, skydd av utsläppssystemet och möjlighet till förlängda oljebytesintervaller.

 

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 använder spjutspetsteknologi för att leverera enastående prestanda och är väl lämpad för en mängd olika dieseldrivna kommersiella fordon, både i landsvägs- och entreprenadtillämpningar inom transport-, gruv-, bygg- och jordbruksbranscherna. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppfyller eller överträffar ett extremt brett spektrum av industri- och tillverkarspecifikationer från hela världen.

 

¹ Jämfört med 15W-40 motorolja - faktisk förbättring av bränsleekonomi är beroende av fordons-/maskintyp, utomhustemperatur, körförhållanden och den nuvarande oljans viskositet.

 

Egenskaper och fördelar

 • Framställd med avancerade syntetiska basoljor för att bidra till förbättrad bränsleekonomi*
 • Oöverträffad oxidationsstabilitet† som bidrar till reducerade avlagringar i motorn för tillförlitlig motordrift.
 • Utmärkt slitage- och repningsskydd bidrar till att begränsa slitage vid tung drift för att främja lång motorlivslängd
 • Utmärkta prestanda vid låga temperaturer möjliggör ökat oljeflöde till kritiska lagerytor vid start och begränsar slambildning vid stop-and-go drift
 • Bestående skjuvstabilitet bibehåller viskositeten vid tung drift vid höga temperaturer och ger slitageskydd samt bidrar till att minska oljeförbrukningen
 • Enastående skydd mot oljeförtjockning och -nedbrytning bidrar till långa oljebytesintervall, vilket minskar behovet av oljebyten och kassering av spillolja

   

  *jämfört med mineralbaserade motoroljor. Faktisk förbättring av bränsleekonomin är beroende av fordons-/maskintyp, utomhustemperatur, körförhållanden och den aktuella oljans viskositet.

  †Baserat på uppmätt viskositetsökning i Volvo T-13 test

   

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Avancerat slitageskydd

Motorhållbarhet

Möjlig förbättring av bränsleekonomin

Lägre bränsleförbrukning

Möjliggör förlängda oljebytesintervall

Färre oljebyten och mindre spillolja

Skydd av utsläppssystem

Förbättrad prestanda och hållbarhet för utsläppssystem

Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Lättare starter vid låga temperaturer

 

Användningsområden

 • Dieselmotorer i tung drift, inklusive moderna fordon med låga utsläpp (Euro V/VI och US EPA 2007/2010), som utnyttjar teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), diesel-oxidationskatalysatorer (DOC) och avgasrecirkulation (EGR)
 • Dieselmotorer för krävande driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar
 • Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning
 • Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsväg
 • Arbetsmaskiner inom gruvdrift, byggnadsverksamhet och jordbruk.

   

  Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer för drift och oljebytesintervaller.

   

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

MB 228.31 
MB 228.51 
Deutz DQC IV-18 LA 
MAN M 3677 
MTU Oil Category 3.1  

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

IVECO 18-1804 TLS E6

RVI RXD 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CI-4

APICI-4 PLUS

APICJ-4

API CK-4

JASO DH-2

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

Caterpillar ECF-3

DAF Extended Drain

Ford WSS-M2C171-E

Scania LDF-4

CUMMINS CES 20086 

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Viskositetsindex, ASTM D2270

163

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

13

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,9

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

72,8

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,1

CCS, skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D5293

6350

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

238

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx