Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Transmissionsolja för manuella växellådor

mobil delvac 1 transmission fluid 75w80 eu 20l

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 är en växellådsolja med extra höga prestanda framställd för dom senaste europeiska tunga manuella växellådorna som används i tunga kommersiella fordon och lätta varubilar i landsvägstrafik. Denna växellådsolja är en syntetisk blandning av basoljor och ett avancerat tillsatssystem med utmärkta växlingsegenskaper, flytbarhet vid låga temperaturer och bibehållen viskositet vid höga temperaturer. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 är framställd med förlängd prestandareserv för tillämpningar som kräver API GL-4 service, mera specifikt moderna växellådor som kräver ZF TE-ML 02L och/eller MAN 341 Typ Z4 godkännanden som nu ersätter ZF TE-ML 02D och MAN 341 Typ Z3.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har avsevärt förbättrat prestandan hos landsvägsfordon när det gäller last, hastighet och kontroll genom innovativa transmissionskonstruktioner. Dessa konstruktioner har ökat kraven på transmissionsoljor att leverera högre prestandanivåer. För manuella växellådor i kommersiellt bruk är friktionskontroll, slitageminskning, termisk stabilitet, skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd och tätningsskydd egenskaper som måste balanseras optimalt för att förlänga livslängden för växellådor och synkroniseringar och möjliggöra smidig växling och hög lastkapacitet i en mängd olika applikationer.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 ger exceptionella prestanda i dagens manuella växellådor lika väl som gårdagens. Viktiga fördelar innefattar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkta prestanda avseende lastbärande förmåga, slitageskydd och högtrycksegenskaper.

Bidrar till att skydda mot slitage under svåra driftsförhållanden under transmissionens hela livslängd

Utmärkt skydd mot avlagringar och lackbildning.

Bidrar till lång livslängd på tätningar och längre oljebytes- och serviceintervaller.

Utmärkt skydd mot korrosion av koppar och kopparlegeringar.

Bidrar till att skydda och förlänga livslängden på synkroniseringarna och ger smidigare växlingar.

Effektivt skydd mot termisk nedbrytning och oxidation vid höga driftstemperaturer

Bidrar till längre oljebytes- och serviceintervall för lägre underhållskostnader

Utmärkt skjuvstabilitet

Bidrar till att bibehålla effektiv viskositet och filmstyrka för slitageskydd vid svåra driftsförhållanden.

Utomordentlig flytbarhet vid låga temperaturer.

Bidrar till lätt och smidig växling och snabba starter.

Möjliggör längre bytesintervall

Hjälper till att hålla ner driftskostnader och bidrar till ökad produktivitet.

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Lätta och tunga lastbilar, bussar och skåpbilar i landsvägstrafik.
  • Tungt belastade manuella växellådor där API GL-4 prestanda önskas och där ZF TE-ML 02L och/eller MAN 341 Typ Z4 godkännanden krävs.
  • Där förlängda serviceintervall och garantier krävs.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

MAN 341 Typ E3

 

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L

ZF TE-ML 02L

ZF TE-ML 16K

 

Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

API GL-4

ZF TE-ML 08

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

75W-80

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

55,7

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,5

Viskositetsindex, ASTM D2270

155

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

234

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,858

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx