Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Transmissionsolja med överlägsna prestanda

Generic Packshot Imagery

Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT är en SAE 75W-90, helsyntetisk olja för manuella växellådor.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har utmärkta viskositets-/temperaturegenskaper.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT är formulerad med ett avancerat tillsatssystem som ger utmärkt termisk stabilitet och slitstyrka. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT håller lägre temperaturer i transmissionen jämfört med konventionella transmissionsoljor. Den rekommenderas för de flesta manuella transmissioner, transaxlar och lätt belastade hypoidväxlar där en API GL-5 olja inte krävs. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT är lämplig för användning i transmissioner (växellådor) där smörjmedel utsätts för mycket höga temperaturer under full belastning.

 

Användningsområden

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT är godkänd enligt Mercedes-Benz specifikation MB 235.11 som täcker Actros manuella transmissioner, inklusive de med fördelningsväxellådor.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-godkännande 235.11

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 75W-90

Brookfield viskositet vid -40°C, mPa*s, DIN 51398

59000

Flampunkt, COC, ºC, ASTM D 2592

179

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, DIN 51562 T1

14,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, DIN 51562 T1

96,3

Flytpunkt, °C, DIN ISO 3016

-45

Viskositetsindex, DIN ISO 2909

159

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx