Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Transmissionsolja med högsta prestanda

Generic Packshot Imagery

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT är en SAE 75W-90, helsyntetisk transmissionsolja för manuella växellådor. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har utmärkta viskositets-/temperaturegenskaper.  

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT har utformats med ett avancerat tillsatssystem och ger därför utmärkt termisk stabilitet och slitageskydd. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT sänker driftstemperaturen i växellådan jämfört med konventionella transmissionsoljor. Den rekommenderas för de flesta manuella transmissioner, axlar och lätta hypoidaxlar, som inte kräver en API GL-5 -olja. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT lämpar sig för bruk i transmissionssystem (växellådor) där smörjoljan utsätts för mycket höga temperaturer vid full belastning.

 

Användningsområden

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT är godkänd enligt Mercedes-Benz specifikationsblad MB 235.11, som täcker Actros manuella våxellådor, inklusive modeller med transferlåda.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har följande tillverkares godkännanden:SAE 75W-90
MB-Approval 235.11X

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 
SAE klassSAE 75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40°C96.3
cSt @ 100°C14.7
Brookfield-viskositet @ -40°C, cP max.59000
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-45
Flampunkt, °C, ASTM D 92, min.179
Viskositetsindex, ASTM D 2270159

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i skyddsinformationsbladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.