Mobil Delvac 1320, 1330, 1340 och 1350 är högpresterande HD-dieselmotoroljor framtagna från advancerade basoljor och ett balanserat additivsystem. De har tagits fram särskilt för prestanda i mellankylda turbomotorer som används under krävande förhållanden på väg och i terräng. Mobil Delvac 1300 monogrades används inom ett brett område där monogradesmörjoljor rekommenderas.

Datablad

Egenskaper och fördelar

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Utmärkt skydd mot oljeförtjockning, högtemperaturavlagringar, slamansamling, oljenedbrytning och korrosionUtökad motorlivslängd
Mindre slitage
Utmärkt skydd mot ringfastnande
Utökad TBN-reservBegränsning av långtidsavlagringar/slitage

 

Användningsområden

  • Dieseldriven sugmotor med turboaggregat
  • Väggående lätta och tunga lastbilar
  • Terränggående fordon för bl.a. byggnation, gruvdrift, stenbrott och jordbruk

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac 1300 Monogrades rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:Mobil Delvac 1320Mobil Delvac 1330Mobil Delvac 1340Mobil Delvac 1350
API CF/SFXXXX

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac 1300 Monogrades1320133013401350
SAE klass20304050
Viskositet, ASTM D 445    
cSt @ 40ºC61106146232
cSt @ 100ºC8.411.814.619.9
Viskositetsindex, ASTM D 2270108999999
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 8741.31.31.31.3
Totalt bastal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 289610.110.110.110.1
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97-21-21-21-18
Flampunkt, ºC, ASTM D 92232256254260
Densitet vid 15ºC, kg/l, ASTM D 40520.8870.8930.8970.902

 

Hälsa och säkerhet

Enligt tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används inom avsett användningsområde, och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via lokalt försäljningskontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Skydda miljön när produkten bortskaffas.