Mobil Delvac City Logistics™ F 5W-30

Syntetisk motorolja för lätta kommersiella fordon

MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS F 5W-30

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 är en syntetisk motorolja som ger lång motorlivslängd och utmärkt skydd mot slambildning och slitage i motorn.

 

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 ger utmärkt smörjning av diesel- och bensinmotorer som arbetar under svåra körförhållanden som är typiska för körning i stadsmiljö. Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för europeiska motorer som används i en rad lätta kommersiella fordon som Ford men också övriga skåpbilar som kräver ACEA A1/B1 eller A5/B5.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 har formulerats av högpresterande basoljor och ett högklassigt balanserat tillsatssystem för att ge optimala motorprestanda i nyare diesel- och bensinmotorer såväl som äldre modeller. Huvudfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Ökad termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till minskad slambildning, avlagringar samt lång olje- och motorlivslängd

Förbättrat slitageskydd

Bidrar till lång komponent- och motorlivslängd

Avancerad avlagringskontroll på kolvarna

Bidrar till att hålla motorerna rena med minskade underhållskostnader och lång motorlivslängd.

Avancerad sothantering för att begränsa viskositetsökning, slamuppbyggnad och filtertryck.

Bidrar till att skydda motorn för lång motorlivslängd

Förbättrad pumpbarhet vid låga temperaturer.

Snabb uppstart med minskat slitage vid drift under kalla förhållanden.

Bibehåller viskositeten

Bidrar till god bränsleekonomi

 

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ City Logistics F 5W-30 för krävande körförhållanden:

  • Ford skåpbilar med motorer som kräver WSS-M2C913-D och också när WSS-M2C913-C rekommenderas.
  • Övriga lätta kommersiella fordon som kräver ACEA A5/B5 eller A1/B1
  • Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)

     

    Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

     

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

Ford WSS-M2C913-C

Ford WSS-M2C913-D

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA A5/B5

API SL

API SN motortestkrav

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

52

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

9,6

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,08

TBN, mgKOH/g, ASTM D 2896

11

Flampunkt, °C, ASTM D92

222

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com