Mobil Delvac City Logistics™ M 5W-30

Syntetisk motorolja för lätta kommersiella fordon

MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS M 5W-30

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 är en syntetisk motorolja med låg askhalt som ger lång motorlivslängd och utmärkt skydd mot slambildning och slitage i motorn.

 

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 ger utmärkt smörjning av diesel- och bensinmotorer som arbetar under svåra körförhållanden som är typiska för körning i stadsmiljö. Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för europeiska motorer som används i en rad lätta kommersiella fordon som Mercedes-skåpbilar och andra skåpbilar som kräver ACEA C3.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 har formulerats av högpresterande basoljor och ett högklassigt balanserat tillsatssystem för att ge optimala motorprestanda i nyare diesel- och bensinmotorer såväl som äldre modeller: Den är helt kompatibel med de flesta dieselpartikelfilter och katalysatorer. Huvudfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Ökad termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till minskad slambildning, avlagringar samt lång olje- och motorlivslängd

Förbättrat slitageskydd

Bidrar till lång komponent- och motorlivslängd

Avancerad avlagringskontroll på kolvarna

Bidrar till att hålla motorerna rena med minskade underhållskostnader och lång motorlivslängd.

Avancerad sothantering för att begränsa viskositetsökning, slamuppbyggnad och filtertryck.

Bidrar till att skydda motorn för lång motorlivslängd

Förbättrad pumpbarhet vid låga temperaturer.

Snabb uppstart med minskat slitage vid drift under kalla förhållanden.

Bibehåller viskositeten

Bidrar till god bränsleekonomi

 

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ City Logistics M 5W-30 för krävande körförhållanden:

  • Mercedes-Benz lätta kommersiella fordon (uppfyller MB-koncernens krav för motorer där en produkt som är godkänd enligt MB 229.31, 229.51 eller 229.52 krävs)
  • Lätta kommersiella fordon och skåpbilar som kräver ACEA C3
  • Volkswagen lätta kommersiella fordon som kräver en produkt godkänd enligt VW 505 00/505 01
  • Bensin- och dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer.
  • Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)
  • Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

     

Specifikationer och godkännanden

MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS M 5W-30 uppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN

 

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

VW 505 00

VW 505 01

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C3

API SM

API SL

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

5W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

68

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

7,4

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx