Mobil Delvac City Logistics™ R 5W-30

MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS R 5W30

Mobil Delvac City Logistics R 5W-30 är en högpresterande motorolja med mycket låg askhalt, som framtagits för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna fordon.

 

Egenskaper och fördelar

 • Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna fordon.
 • Medger längre driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
 • Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, vilket medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation i motorn.
 •  

  Lämplig för användning i både bensin- och dieselmotorer i lätta kommersiella fordon

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ City Logistics R 5W-30 för krävande körförhållanden:

 • Renault lätta kommersiella fordon som kräver RN0720
 • Lätta kommersiella fordon och skåpbilar som kräver ACEA C4
 • Bensinmotorer och dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer.
 •  

  Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

   

  Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

RENAULT RN0720

MB-Approval 226.51

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C4

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

5W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

11,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

68

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,07

Flampunkt (PM), °C, ASTM D93

200

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på