Mobil Delvac City Logistics™ V 5W-30

Syntetisk motorolja för lätta kommersiella fordon

MOBIL DELVAC CITY LOGISTICS V 5W-30

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 är en syntetisk motorolja med låg askhalt som ger lång motorlivslängd och utmärkt motorskydd mot slambildning och slitage.

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 ger utmärkt smörjning av diesel- och bensinmotorer som arbetar under svåra körförhållanden som är typiska för körning i stadsmiljö. Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för europeiska motorer som används i en rad lätta kommersiella fordon som Volkswagen-skåpbilar och andra skåpbilar som kräver ACEA C3.


Egenskaper och fördelar

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 har formulerats av högpresterande basoljor och ett högklassigt balanserat tillsatssystem för att ge optimala motorprestanda i nyare diesel- och bensinmotorer såväl som äldre modeller. Den är helt kompatibel med de flesta dieselpartikelfilter och katalysatorer. Huvudfördelar inkluderar: 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Ökad termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till reducerad slambildning, avlagringar och lång olje- och motorlivslängd

Förbättrat slitageskydd

Bidrar till lång komponent- och motorlivslängd

Avancerad avlagringskontroll på kolvarna

Bidrar till att hålla motorerna rena med reducerade underhållskostnader och lång motorlivslängd.

Avancerad sotbehandling för att begränsa viskositetsökning, slamuppbyggnad och filtertryck.

Bidrar till att skydda motorn för lång motorlivslängd.

Förbättrad pumpbarhet vid låga temperaturer.

Snabb uppstart med reducerat slitage vid drift under låga temperaturförhållanden.

Bibehåller viskositeten

Bidrar till god bränsleekonomi

  

Användningsområden

ExxonMobil rekommenderar Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30 för krävande körförhållanden:

  • Volkswagen lätta kommersiella fordon (den uppfyller behoven för VW-gruppens senaste krav för motorer där förlängda oljebytesintervaller krävs)
  • Lätta kommersiella fordon och skåpbilar som kräver ACEA C3
  • Bensinmotorer och dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer.
  • Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)
  • Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet. 


Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac™ City Logistics V uppfyller eller överträffar kraven enligt:

5W-30

ACEA C3

     X

 

Mobil Delvac™ City Logistics V har följande tillverkares godkännanden

5W-30

VW 504 00/507 00

     X

  

Typiska egenskaper

Mobil Delvac™ City Logistics V 5W-30

 

Viskositet

5W-30

mm²/s vid 40°C, ASTM D 445

69

mm²/s vid 100°C, ASTM D 445

12,0

Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874

0,69

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

6,2

Flampunkt, °C, ASTM D 92

232

Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D 4052

0,85

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-42

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.