Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40

Högpresterande motorolja för tungt bruk för gnisttända CNG- och LNG-drivna lastbilar och bussar

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 är en högpresterande motorolja för tungt bruk som formulerats särskilt för gnisttända CNG- och LNG-drivna lastbils- och bussmotorer. Den ger utmärkta prestanda i krävande driftsförhållanden vid användning av komprimerad naturgas (CNG) och flytande naturgas (LNG) och den ger möjlighet till förlängda oljebytesintervaller.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Termisk beständighet och oxidations-/nitreringskontroll

Möjliggör förlängda oljebytesintervall

Avancerat slitageskydd

Bidrar till lång motorlivslängd

Effektiv rengöring/dispergering

Motorrenhet

Optimerad askhalt

Skyddar mot kraftigt ventilslitage och nedsmutsning av tändstift

Skjuvstabilitet

Motorhållbarhet

 

Användningsområden

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40 är en högpresterande motorolja för tungt bruk, särskilt för gnisttända CNG- och LNG-drivna lastbils- och bussmotorer.

  • Gnisttända CNG-/LNG-drivna stökiometriska motorer och motorer med mager förbränning
  • Möjliggör förlängda oljebytesintervall
  •  

    Kompatibel med avgasåtercirkulationssystem (EGR), trevägskatalysatorer och andra utsläppssystem

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

Detroit Fluids specifikation 93K216

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

CUMMINS CES 20085

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ISUZU CNG motorolja

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

15W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,9

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,871

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

215

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

15,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

114

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-27

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

6,4

Viskositetsindex, ASTM D2270

140

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på