MOBIL DELVAC HD 10W-40

Dieselmotorolja för krävande tillämpningar

Mobil Delvac HD 10W-40 är en delsyntetisk högpresterande dieselmotorolja som framställts för smörjning av moderna högpresterande motorer med låga utsläpp för användning under krävande förhållanden. Denna motorolja har framställts av högpresterande basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låg temperatur, bibehållen viskositet vid hög temperatur och volatilitetskontroll. Det beprövade avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att ge lång motorlivslängd och bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF). 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Högeffektmotorer med låga utsläpp ökar betydligt kraven på motoroljor. Noggrannare motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar den termiska belastningen på smörjmedlet. Teknologier för låga utsläpp, t.ex. högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssystem kräver alla bättre oljeprestanda, vad gäller till exempel oxidationsbeständighet, sotupplösning, volatilitet och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Den avancerade teknologin i Mobil Delvac HD 10W-40 ger höga prestanda, långa bytesintervaller och skydd av avgassystem, inklusive system utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar fördelar innefattar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning och oljenedbrytning

Ger långa oljebytesintervaller
Förebygger fastsättning av kolvringar

Utmärkt skydd mot slitage och repning samt skydd mot cylinderpolering och korrosion.

Bidrar till lång motorlivslängd1

God skjuvstabilitet bibehåller viskositeten
Mycket låg volatilitet

Bidrar till att minska viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och hög temperatur

Låg ask-, svavel- och fosforhalt

Bidrar till att skydda utsläppssystem, t.ex. DPF

Goda egenskaper vid låga temperaturer

Bidrar till att förbättra pumpbarhet och oljecirkulation

1 Välformulerade oljor, t.ex. Mobil Delvac, som uppfyller eller överträffar branschens eller tillverkares specifikationer kan bidra till att skydda motorer. Konsultera tillverkaren om optimalt oljeval. Faktiska resultat kan variera beroende på tillverkares krav, motortyp och underhåll, användning och service, samt vilket smörjmedel som använts tidigare.

 

Användningsområden2

  • Dieselmotorer för krävande driftsförhållanden, inklusive Euro V/VI moderna lågutsläppsfordon, med teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) och avgasåtercirkulationssystem (EGR)
  • Dieselmotorer för krävande driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar
  • Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning
  • Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsväg

    2 Se ägarhandboken för de krav som fordons- eller utrustningstillverkaren ställer för drift och oljebytesintervall.

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac HD 10W-40 uppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

ACEA E6

X

 

Mobil Delvac HD 10W-40 har följande tillverkares godkännanden:

 

MB-godkännande 228.51

X

MAN M 3477

X

MTU Oil Category 3.1

X

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac HD 10W-40

 

SAE-klass

10W-40

Viskositet, ASTM D 445

 

mm2/s vid 40ºC

87.6

mm2/s vid 100ºC

13.8

Viskositetsindex, ASTM D 2270

160

Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874

0,96

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

9,3

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-39

Flampunkt, °C, ASTM D 92

226

Densitet @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052

0,860

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.