MOBIL DELVAC HD 10W-40

Dieselmotorolja för krävande tillämpningar

Mobil Delvac HD 10W-40 är en högpresterande motorolja med syntetisk teknik som ger utmärkt smörjning av moderna högpresterande motorer med låga utsläpp för användning i tunga förhållanden. Denna motorolja har framställts med högpresterande basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bibehållen viskositet vid höga temperaturer och låg avdunstning. Det beprövade avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att ge lång motorlivslängd och bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF).

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motoroljor. Kompakt motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar motoroljans termiska belastning. Olika lågutsläppsteknologier, såsom högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssystem kräver alla bättre oljeprestanda, inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning, avdunstning och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Avancerad teknik i Mobil DelvacTM HD 10W-40 ger höga prestanda, långa bytesintervaller och skydd av avgassystem, inklusive sådana som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning och oljenedbrytning

Ger långa oljebytesintervaller.

Bidrar till att förebygga att kolvringar fastnar.

Utmärkta slitage- och repskyddsegenskaper samt skydd mot cylinderpolering och korrosion.

Bidrar till en lång motorlivslängd

God skjuvstabilitet bibehåller viskositeten. Mycket låg flyktighet

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

Låg ask-, svavel- och fosforhalt

Bidrar till att skydda utsläppssystem, t.ex. DPF

Goda egenskaper vid låga temperaturer

Bidrar till förbättrad pumpbarhet och oljecirkulation

 

Användningsområden

 •  Dieselmotorer för tunga driftsförhållanden, inklusive Euro V/VI moderna lågutsläppsfordon, med teknik som t.ex. dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) och avgascirkulationssystem (EGR).

 •  Dieselmotorer för tunga driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar.

 •  Naturligt aspirerad och turboladdad dieselutrustning.

 •  Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsvägar

Kontrollera i ägarhandboken vilka krav fordonets eller utrustningens tillverkare ställer för drift och oljebyten.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

MTU Oil Category 3.1

MB-Approval 228.51

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MAN M 3477

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA E6

DAF Extended Drain

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

10W-40

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,861

Viskositetsindex, ASTM D2270

153

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

91

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

11,3

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,96

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

227

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

13.7

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx