Mobil Delvac MX™ 15W-40

Dieselmotorolja med extra höga prestanda

mobil delvac mx 15w40

Mobil Delvac MX 15W-40 är en dieselmotorolja med extra höga prestanda som ger utmärkt smörjning av dagens dieselmotorer och främjar lång motorlivslängd. Som resultat uppfyller eller överträffar denna produkt praktiskt taget alla europeiska och amerikanska motortillverkares krav. Dessa extra höga prestanda har demonstrerats i en mängd olika branscher, tillämpningar och i blandade vagnparker.

 

Den avancerade kemiska sammansättningen i denna produkt ger enastående prestanda både i krävande moderna dieselmotorer med låga utsläpp och i äldre dieselmotorer, som drivs med låg- eller högsvavliga bränslen. Mobil Delvac MX 15W-40 kombinerar en blandning av högpresterande basoljor med ett balanserat tillsatssystem för att ge en utmärkt kontroll över oljeförtjockning orsakad av sotavlagringar och höga temperaturer samt ett enastående skydd mot oxidation, korrosion och avlagringar vid höga temperaturer.

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motoroljor. Kompakt motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar motoroljans värmebelastning. Motorteknik för låga utsläpp, som t.ex. högre bränsleinsprutningstryck och fördröjd tändning ställer högre krav på oljans prestanda inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning
och flyktighet. Mobil Delvac MX 15W-40 har framställts av högpresterande basoljor och ett balanserat tillsatssystem för att bidra till optimala motorprestanda i nyare diesel- och bensinmotorer såväl som i äldre modeller. Potentiella nyckelfördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Hög termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

 

TBN-reserver

Skydd mot avlagringar och neutralisering av syror

God skjuvstabilitet som bibehåller viskositeten

Slitageskydd och viskositetskontroll

Avancerad rengöring/dispergering

Renare motorer och längre komponentlivslängd

Förbättrad sothantering

Förbättrad viskositetskontroll och pumpbarhet av använd olja

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Slitageskydd vid start

Komponentkompatibilitet

Längre packnings- och tätningslivslängd

Uppfyller strikta krav från ledande motortillverkare

En motorolja för bruk i blandade vagnparker

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     •  Naturligt aspirerad och turboladdad dieselmotordriven utrustning från ledande japanska, europeiska och amerikanska tillverkare

     •  Lätt och tung lastbilstrafik i landsvägskörning

     • Fordon och arbetsmaskiner inom byggnads- och gruvindustrier, schaktning och jordbruk

     •  Blandade vagnparker

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Detroit Fluids Specification 93K215

MACK EO-N

Mack EO-M Plus

MB-Approval 228.3

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

MTU Oil Category 2

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

MACK EO-M

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKS RD

RENAULT TRUCKS RD-2

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

API SH

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CH-4

API CI-4

API SJ

API SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

Ford WSS-M2C171-D

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

15W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,1

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

225

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,6

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

110

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

9,2

Viskositetsindex, ASTM D2270

136

CCS, skenbar viskositet vid -20°C, mPa.s, ASTM D5293

5800

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx