Mobil Delvac™ Super 1400 10W-30

Dieselmotorolja med extra höga prestanda

MOBIL DELVAC SUPER 1400 10W-30

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 är en högpresterande dieselmotorolja som utvecklats speciellt för att ge utmärkt smörjning av dieselmotorer som används i krävande tillämpningar. Denna multigrade-dieselmotorolja bygger på basoljor som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, god viskositetsbeständighet vid höga temperaturer och låg avdunstning. Dessa basoljor har förbättrats med ett avancerat tillsatssystem, som ger en hög nivå av skydd åt alla delar i motorn. Den optimerade viskometrin möjliggör även förbättrad bränsle-ekonomi. Mobil Delvac Super 1400 10W-30 rekommenderas av ExxonMobil för användning i de flesta dieselapplikationer inklusive blandade vagnparker.

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med lägre utsläpp ställer högre krav på motoroljor. Den kompakta motordesignen minskar oljeförbrukningen, vilket innebär att mindre ny olja ska användas för att fylla på utarmade tillsatsmedel. Toppkolvringarna placeras högre på kolven, vilket för oljefilmen närmare den heta föbränningskammaren och ökar oljans värmebelastning. Högre bränsleinsprutningstryck och fördröjd timing effektiverar förbränningen, men höjer samtidigt temperaturen och sotbelastningen i oljan. Tekniken i Mobil Delvac Super 1400 10W-30 ger höga prestanda i både moderna dieselmotorer och i äldre modeller. Nyckelfördelarna inkluderar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Gott skydd mot förtjockning av oljan, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning, nedbrytning av oljan samt korrosion.Mindre avlagringar vid höga temperaturer Mindre slitage och längre motorlivslängd Skydd mot fastsättning av ringar
Utmärkta lågtemperatursegenskaperGod pumpbarhet och snabb oljecirkulation Slitageskydd vid start
Viskositetsbevarande skjuvstabilitetBibehållen viskositet och minskad oljeförbrukning under hårda driftsförhållanden vid höga temperaturer

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Dieseldriven utrustning från ledande japanska, europeiska och nordamerikanska tillverkare
  • Lätta och tunga lastbilar i landvägstrafik
  • Övriga fordon och entreprenadmaskiner inom byggnads- och gruvdrift, stenbrytning och lantbruk

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 uppfyller eller överträffar kraven enligt: 
API CH-4X

 

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver: 
Volvo VDS-2X
API CG-4/CF-4/CFX

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 
SAE klass10W-30
Viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC70
cSt @ 100ºC10,7
Viskositetsindex, ASTM D 2270138
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 8741,2
Totalt bastal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 28969,9
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-27
Flampunkt, °C, ASTM D 92206
Densitet @ 15ºC, kg/l, ASTM D 40520,88

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Skyddsinformationsbladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet, eller kan sändas av leverantören direkt till kunden om och när det krävs enligt lag. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.