MOBIL DELVAC ULTRA TOTAL DRIVELINE 75W90

Smörjmedel till drivlinan i fordon för tung drift

Generic Packshot Imagery

Mobil Delvac Ultra™ Total Driveline 75W-90 är en helsyntetiskt transmissionsolja som är utvecklad för att uppfylla mycket höga krav på förlängda oljebytesintervaller och garantier. Denna produkt är framställd för krävande transmissionssystem, som kräver transmissionsoljor med utomordentlig lastbärande förmåga och där extrema tryck och stötbelastningar förväntas. Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90 innehåller syntetiska basoljor med avancerade tillsatser, som ger avsevärda fördelar jämfört med konventionella mineralbaserade växellådsoljor.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har avsevärt förbättrat prestandan hos utrustning för krävande landsvägs- och terrängbruk när det gäller last, vridmoment, hastighet och kontroll genom innovativa transmissionskonstruktioner. Dessa konstruktioner har förändrat och ökat kraven på
smörjmedlen för att ge högre prestanda öka produktivitet och sänka driftskostnader. För hårt belastade slutväxlar är friktionskontroll, slitageskydd, termisk stabilitet och skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd liksom skydd för tätningar, egenskaper som måste vara optimalt balanserade för att bidra till att förlänga livslängden på utrustning och tätningar, ge smidig drift och förutsättningar för förbättrad bränsleekonomi samt hög kapacitet för last och vridmoment i en mängd olika tillämpningar.

 

De viktigaste fördelarna med Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90 innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Lång livslängd på växlar och lager tack vare minimala avlagringar.

 

Lång livslängd för tätningar

Enastående skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot repning vid höga hastigheter

Ökad lastbärande förmåga

 

Bidrar till lägre underhållskostnader och lång livslängd för utrustningen

Exceptionell skjuvstabilitet

Bidrar till bibehållen viskositet och filmstyrka under svåra driftsförhållanden, vilket förhindrar slitage

Förbättrade friktionsreducerande egenskaper

Potentiellt förbättrad bränsleekonomi och lägre driftskostnader

Enastående flytbarhet vid låga temperaturer jämfört med konventionella oljor

Bidrar till mindre slitage och underlättar starter

Låg skumbildningstendens

Bidrar till bibehållen filmstyrka för tillförlitlig smörjning

Brett användningsområde

En olja för tungt belastade manuella växellådor och bakaxlar

 

Användningsområden

 •  Transmissioner och axlar och andra tillämpningar, som kräver smörjmedel som uppfyller kraven enligt API GL-4, GL-5 eller MT-1, och där växellådsoljor med milda EP-egenskaper rekommenderas

     •  Lätta och tunga lastbilar, bussar och skåpbilar i landsvägstrafik

     • Fordon och arbetsmaskiner som används i byggnads-, gruv-, schaktnings- och jordbruksbranscherna

     •  Hårt belastade industriella växlar, inklusive hypoid- och snäckväxeldrev, som används under förhållanden med höga hastigheter/stötbelastningar, höga hastigheter/lågt vridmoment och/eller låga hastigheter/högt vridmoment

     •  Den är avsedd för första fyllning, påfyllning och återfyllning av differentialväxlar, slutväxlar och växellådor

     •  Rekommenderas för utrustning såsom vinschväxlar och drivväxlar i bandvagnar som utsätts för mycket låga temperaturer

     •  Rekommenderas där förlängda serviceintervaller och garantier krävs

     •  Inte avsedd för automatiska, manuella och halvautomatiska växellådor, för vilka motorolja eller olja för automatväxellådor rekommenderas

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2

MAN 342 Typ M3

SAE J2360

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16B

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

ZF TE-ML 21A

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API GL-4

API GL-5

Meritor O76-E

Scania STO 1:0

Scania STO 1:1 G 
Meritor O-94 

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

75W-90

Viskositetsindex, ASTM D2270

153

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-48

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

16,6

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

117

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,88

Brookfield Viscosity vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

135000

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx