Mobil Delvac XHP™ ESP M 10W-40

Dieselmotorolja för skydd av utsläppssystem

MOBIL DELVAC XHP ESP M 10W-40

Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 M är en syntetisk extra högpresterande dieselmotorolja som framställts för smörjning av moderna högpresterande motorer med låga utsläpp, och som används i krävande tillämpningar. Denna motorolja har framställts med högpresterande basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bibehållen viskositet vid höga temperaturer och låg avdunstning. Det nya avancerade tillsatssystemet har framställts av våra experter för att ge lång motorlivslängd och bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF). Produktens specifikationer och godkännanden gör Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 lämpligt för blandade fordonsparker.

 

Egenskaper och fördelar

Motorer med hög effekt och låga utsläpp ställer betydligt högre krav på motoroljor. Kompakt motordesign, laddluftkylare och turboladdare ökar motoroljans termiska belastning. Olika lågutsläppsteknologier, såsom högre bränsleinsprutningstryck, fördröjd tändning och efterbehandlingssytem kräver alla bättre oljeprestanda, inom områden som oxidationsbeständighet, sotupplösning, avdunstning och kompatibilitet med efterbehandlingssytem. Den avancerade teknologin i Mobil Delvac XHP ESP M 10W-40 ger exceptionella prestanda, långa oljebytesintervall och skydd för avgassystem, inklusive system som är utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Enastående skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning och oljenedbrytning

Ger förutsättningar för långa oljebytesintervall

Förebygger fastsättning av kolvringar

Utmärkta slitage- och repskyddsegenskaper samt skydd mot cylinderpolering och korrosion.

Bidrar till lång motorlivslängd*

God skjuvstabilitet bibehåller viskositeten. Mycket låg flyktighet

Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

Låg ask-, svavel- och fosforhalt

Bidrar till att skydda utsläppssystem, t.ex. DPF

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Bidrar till förbättrad pumpbarhet och oljecirkulation

 

*Välformulerade oljor såsom Mobil Delvac, som uppfyller eller överträffar bransch- eller tillverkarspecifikationer kan bidra till att skydda motorer. Rådfråga fordonstillverkaren om optimalt oljeval. Faktiska resultat kan variera beroende på tillverkarens krav, motortyp och dess underhåll, användning och driftsförhållanden, samt vilken olja som använts tidigare.

 

Användningsområden

•  Dieselmotorer för krävande driftsförhållanden, inklusive Euro V/VI moderna lågutsläppsfordon, med teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande filter (CRT), dieseloxidationskatalysatorer (DOC) och avgascirkulationssystem (EGR)

•  Dieselmotorer för krävande driftsförhållanden som använder lågsvavliga dieselbränslen och många biodieselblandningar

•  Naturligt aspirerad och turboladdad dieselutrustning

•  Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik på landsväg

•  Arbetsmaskiner inom gruvdrift, byggnadsverksamhet och jordbruk.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN M 3477

MAN M 3271-1

MTU Oil Category 3.1

VOLVOVDS-4

VOLVOVDS-3

RENAULT TRUCKSRLD-3

RENAULT TRUCKSRLD-2

AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-7-17

MACK EO-O Premium Plus

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MAN M 3575

SCANIA LOW ASH

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

APICJ-4

APICI-4 PLUS

API CI-4

DAF Extended Drain

Cummins CES 20081

CATERPILLAR ECF-3

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

ISUZU DEO (w/ DPD Equipped Vehicles)

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

10W-40

/s, ASTM D4452Viskositet vid 40°C, mm

89,3

/s, ASTM D4452Viskositet vid 100°C, mm

13,8

Viskositetsindex, ASTM D2270

157

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,0

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

12,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

236

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,860

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com