Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30

Avancerat skydd för motorer och utsläppssystem

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 är en extra högpresterande motorolja för dieselmotorer, som framställts för att ge enastående skydd och potential för bränsleekonomi i moderna högprestandamotorer med låga utsläpp, som används i krävande landsvägskörning. Denna motorolja är speciellt framställd för att uppfylla kraven enligt senaste MB-Approval 228.51 & MAN M 3677 för moderna dieselmotorer. Denna olja har framställts med högklassiga basoljor som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bibehållen viskositet vid höga temperaturer och låg volatilitet, och bidrar till potentiell förbättring av bränsleekonomi. Det avancerade tillsatssystemet har framställts av experter för att bidra till förlängd motorlivslängd och för att bevara effektiviteten hos utsläppsreducerande system, inklusive dieselpartikelfilter (DPF). DPF används allmänt av de flesta tillverkare för att uppfylla de utsläppsbestämmelser som åläggs moderna lastbilar och bussar.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Dieselmotorer med hög effekt och låga utsläpp ökar betydligt kraven på motoroljor. En mer kompakt motordesign och användning laddluftkylare och turboladdare medför ökad mekanisk och termisk påfrestning på oljan. Teknologier för låga utsläpp, såsom högre bränsleinsprutningstryck, försenad tändning och efterbehandlingssystem kräver alla bättre oljeprestanda, vad gäller t.ex oxidationsbeständighet, sotupplösning, volatilitet och kompatibilitet med efterbehandlingssystem. Den avancerad teknologin i Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 ger exceptionella prestanda och skydd av avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter (DPF). Viktiga fördelar innefattar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt skydd mot oljeförtjockning, oljenedbrytning, avlagringar vid höga temperaturer och slambildning

Bidrar till lång oljelivslängd i enlighet med tillverkares rekommenderade oljebytesintervall
Bidrar till att förhindra fastsättning av kolvringar för bättre motorskydd och effektivitet

Utmärkt skydd mot slitage, repning, cylinderpolering och korrosion

Bidrar till minskat slitage vid krävande bruk, vilket främjar lång motorlivslängd

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer

Bidrar till utmärkt pumpbarhet och cirkulation vilket möjliggör drift i kalla klimat
Bidrar till skydd mot slitage vid kallstarter

Avancerade tillsatser med låg askhalt

Bidrar till ökad effektivitet och förlängd livslängd för avgassystem utrustade med dieselpartikelfilter (DPF)

Avancerade viskositetsegenskaper
. SAE 5W-30
. Stabiliserande skjuvegenskaper
. Mycket låg volatilitet

Bidrar potentiellt till minskad bränsleförbrukning jämfört med oljor med högre viskositet utan att begränsa motorns livslängd (potentiella bränslebesparingar beror på fordonstyp och körförhållanden)
Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning vid krävande förhållanden och drift vid höga temperaturer

 

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Senaste generationen MB lastbilar och bussar som kräver oljor med MB-Approval 228.51
  • I kommersiella fordons- och bussmotorer (endast i trafik i områden där bränsle med ultralåg svavelhalt används) utan partikelfilter för vilka konventionell SAPS-olja enligt MB-Approval 228.5 rekommenderas (kontrollera alltid i MB-blad 223.2 och i ägarhandboken för respektive fordon).
  • Senaste generationen MAN-lastbilar och -bussar som kräver oljor godkända enligt MAN M 3677
  • I kommersiella fordons- och bussmotorer (endast i trafik i områden där bränsle med ultralåg svavelhalt används) utan partikelfilter för vilka konventionell SAPS-olja enligt MAN M godkännande 3277 & M 3275-1 rekommenderas (kontrollera alltid i ägarhandboken för respektive fordon).
  • Lätt och tung lastbilstrafik i landsvägskörning
  • Moderna motorer i krävande bruk utrustade med dieselpartikelfilter (DPF) i enlighet med rekommendationer i ägarhandboken.

     

Specifikationer och godkännanden

MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30 uppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA E6

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

DAF Extended Drain

 

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 har följande tillverkares godkännanden:

 

MTU Oil Category 3.1

X

MB-Approval 228.51

X

MB-Approval 235.28

X

MAN M 3677

X

MAN M 3477

X

MAN M 3271-1

X

VOITH RETARDER Oil Class B

X

 

Typiska egenskaper

Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30

 

SAE-klass

5W-30

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt vid 40°C

69,4

cSt vid 100°C

11,9

Viskositetsindex, ASTM D 2270

169

Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874

0,97

Totalt bastal (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896

10,9

Flampunkt, °C, ASTM D 92

232

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D 4052

0,85

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com