Mobil DTE™ 700-serien är det senaste tillskottet till Mobil DTE serien med turbinoljeprodukter som sedan länge är erkända för hög kvalitet och pålitlighet. Mobil DTE 700 -serien är zinkfria turbinoljor, som utvecklats speciellt för gas- och ångturbintillämpningar. Mobil DTE 700 -serien har framställts med speciellt utvalda basoljor och tillsatser, inklusive antioxidanter, rost- och korrosionshämmare samt skumdämpande tillsatser. Dessa komponenter ger utmärkt och långvarig beständighet mot oxidation och kemisk nedbrytning. Mobil DTE 700 -oljorna uppvisar utmärkt vattenavskiljning, motstånd mot emulsionsbildning och låg skumningstendens, vilket ger pålitlig drift. Deras förbättrade luftavskiljningsegenskaper är av kritisk betydelse för hydrauliska reglersystem i turbiner.

 

Mobil DTE 700 -seriens egenskaper ger utmärkt utrustningsskydd som förbättrar turbinernas pålitlighet, vilket minskar antalet driftsavbrott och ger längre oljelivslängd. Mobil DTE 700 -seriens prestanda bevisas av dess förmåga att uppfylla eller överträffa ett brett fält av branschstandarder och maskinbyggares specifikationer för ång- och gasturbiner världen runt.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE 700 -serien erbjuder följande egenskaper och fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Uppfyller eller överträffar de flesta turbintillverkares krav och branschspecifikationer (ISO VG 32)

Förenklar val och applicering av smörjmedel, försäkrar att maskinbyggares garantikrav efterlevs och minimerar lagerhållning av smörjmedel

Överlägsen oxidations- och färgbeständighet och kemisk stabilitet

Utvecklad för att ge längre oljelivslängd och bidra till lägre anskaffnings- och kasseringskostnader

Bidrar till att förhindra avlagringar för att minska igensättning av filter och förorening av utrustning för att reducera driftsavbrott och ge lägre underhållskostnader

Hög driftsäkerhet för turbinsystem och färre oplanerade driftsavbrott

Utmärkt vattenavskiljning

Bidrar till att säkra en bra smörjmedelsfilm för att skydda turbinlager, maximerar effektiviteten hos vattenavskiljningssystem och minimerar kostnader för oljebyte

Förbättrat rost- och korrosionsskydd

Förhindrar korrosion av kritiska komponenter i oljesystemet, vilket minskar behovet av underhåll och ger längre livslängd för komponenter

Snabb luftavskiljning och mindre skumning

Förhindrar driftstörningar och kavitation i pumpar, vilket minskar behovet av pumpbyten och ökar pumparnas effektivitet

Zinkfri

Mindre miljöpåverkan

 

Användningsområden

Mobil DTE 700 -serien har utvecklats för att uppfylla eller överträffa kraven för cirkulationssystem i ång- och gasturbiner. Specifika applikationer inkluderar:

     •  Elkraftsproduktion i baskraftverk med hög effekt

     •  Kombikraftverk med gasturbiner, som används i basproduktion eller vid toppbelastning

     •  Gasturbiner i hjälpkraftverk

     •  Drivmotorer för gas- eller ångturbiner

     •  Vattenturbiner

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

732

746

768

GE Power (tidigare Alstom Power) HTGD 90117

X

X

 

LMZ ångturbiner

X

X

 

Siemens TLV 9013 04

X

X

 

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

732

746

768

GE Power GEK 28143A

X

X

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

732

746

768

ASTM D4304, Type I (2017)

X

X

X

ASTM D4304, Type III (2017)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA (Class A)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TSA (Class B)

X

X

 

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

DIN 51515-2:2010-02:

X

X

 

GE Power GEK 120498

X

 

 

GE Power GEK 121608

X

 

 

GE Power GEK 27070

X

 

 

GE Power GEK 32568N

X

 

 

GE Power GEK 46506D

X

 

 

ISO L-TGA (ISO 8068:2019)

X

X

X

ISO L-TSA (ISO 8068:2019)

X

X

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

 

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

732

746

768

ISO VG -klass

32

46

68

Luftavskiljning, 50°C, min, ASTM D3427

2

3

4

Korrosion av kopparremsan, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

Densitet vid 15°C, g/cm3, ASTM D1298

0,85

0,86

 

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401

10

10

10

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

228

230

242

Skumning, Sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Skumning, Sekvens II, stabilitet, ml ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Skumning, Sekvens III, stabilitet, ml ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

5,5

6,8

8,6

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

30

44

64

Neutraliseringsnummer, mg KOH/g, ASTM D974

0,1

0,1

0,1

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

-30

-30

RPVOT, min, ASTM D2272

1000

1000

1000

Rostskyddsegenskaper, Procedur B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D1298

 

 

0,87

TOST, tid till 2,0 mg KOH/g, timmar, ASTM D943

10000

10000

8000

Viskositetsindex, ASTM D2270

117

113

110

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx