Mobil DTE™ 832 och 846 är turbinoljor med extra höga prestanda utvecklade för användning i ångturbiner, gasturbiner och kombikraftverk med gasturbiner (CCGT) under de mest krävande driftsförhållanden. Dessa avancerade produkter är baserade på högkvalitativa, vätebehandlade basoljor för att ge exceptionell beständighet mot termisk nedbrytning och oxidation tillsammans med särskilt utvalda tillsatser som har tagits fram för att ge oljorna den avlagringskontroll och de rengörande egenskaper som krävs i hårt belastade gasturbiner, liksom utomordentlig vattenavskiljning, som behövs för ångturbindrift. Oljorna innehåller också ett system av zinkfria slitageskyddstillsatser för att uppfylla kraven på lastbärande förmåga i växlade turbiner.

 

 Förutom att de uppfyller de enskilda kraven från moderna ång- och gasturbiner, är Mobil DTE 800 -serien ett utmärkt val för applikationer i kombikraftverk, vilka kräver en enda olja för en gasturbin och en ångturbin som drivs parallellt. Att samtidigt kunna uppfylla kraven vad gäller både avlagringskontroll och vattenavskiljning är nyckelegenskapen hos denna avancerade smörjmedelsteknologi. Den utomordentliga beständigheten mot termisk nedbrytning och oxidation hos Mobil DTE 832 och 846 gör att de kan användas i de mest krävande turbinmiljöer.

 

Egenskaperna hos oljorna i Mobil DTE 800 -serien visar sig i form av gott skydd av utrustning, pålitlig drift med minskade driftsavbrott och längre oljebytesintervaller. Dessa produkter ger användaren hög flexibilitet, eftersom de kan användas i alla turbintyper: ång- och gasturbiner samt växlade turbiner.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE -seriens mineraloljeprodukter har varit förstahandsvalet för turbinoperatörer världen över under mer än hundra år. Under denna tid har vårt företags forskare bibehållit starka band till konstruktörer och operatörer av turbinutrustning för att garantera att kraven från nya turbinteknologier uppfylls eller överträffas av våra smörjmedel. Detta har krävt en kontinuerlig utveckling av Mobils turbinoljor och tillämpning av den mest lämpliga och mest moderna basolje- och tillsatsteknologin.

 

För moderna, stationära gasturbiner med höga uteffekter är ett mycket högt skydd mot termisk nedbrytning och oxidation samt avlagringskontroll nyckelkrav. Drift under hård belastning orsakar termisk påfrestning hos smörjmedlet, vilket kan resultera i igensättning av filter, avlagringar på servoventilerna eller kort oljelivslängd. För moderna ångturbiner krävs en hög nivå av oxidationbeständighet liksom god vattenavskiljning i fall av ångläckage. För drift i kombikraftverk är det nödvändigt att smörjmedlet uppfyller kraven från båda turbintyperna.

 

Oljorna i Mobil DTE 800 -serien erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Uppfyller eller överträffar ledande turbintillverkares krav för både gas- och ångturbiner

Förhindrar felanvändning av smörjmedel och kostsamma smörjmedelsbyten

Sänker kostnader för lagerhållning

Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Mindre driftsavbrott, mer pålitlig drift.

Längre oljelivslängd och lägre produktkostnader

Utmärkt slitageskydd

Utmärkt skydd för växlade turbiner (gas- och ång-), lägre underhålls- och byteskostnader

Förbättrat utrustningsskydd och minskade byteskostnader

Utmärkt vattenavskiljningsförmåga

Effektiv systemdrift och minskat underhåll

 

Användningsområden

Mobil DTE 832 och 846 är turbinoljor med höga prestanda, utvecklade för användning i smörjsystem för ång- och gasturbiner, direktdrivna eller växlade turbiner samt i reglersystem. Specifika tillämpningar inkluderar:

• Elkraftsproduktion i kombikraftverk, inklusive de som har ett gemensamt cirkulationssystem för ång- och gasturbin.

• Smörjning av ång- eller gasturbinenheter som används för elkraftsproduktion, ledningstransport av naturgas, processoperationer och värmekraftverk.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

832

846

GE Power (tidigare Alstom Power) HTGD 90117

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

832

846

GE Power GEK 28143B

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

832

846

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 107395A

X

 

GE Power GEK 121608

X

 

GE Power GEK 28143A

X

X

GE Power GEK 32568Q

X

 

GE Power GEK 46506D

X

 

JIS K-2213 Type 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

 

X

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

Solar Turbines ES 9-224, klass II

X

X

 

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

832

846

Klass

ISO VG 32

ISO VG 46

Luftavskiljningstid, 50°C, min, ASTM D3427

4

4

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

Vattenavskiljning, minuter till 0 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401

15

15

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

8

8

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92

224

244

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq.I, tendens, ml, ASTM D892

20

20

Skumning, Seq.II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq.II, tendens, ml, ASTM D892

20

20

Skumning, Seq.III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Seq.III, tendens, ml, ASTM, D892

20

20

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,4

6,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

29,6

42,4

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

-30

RPVOT, min, ASTM D2272

1200

1100

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665

GODKÄND

GODKÄND

Rostskyddsegenskaper förfarande B, ASTM D665

GODKÄND

GODKÄND

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D1298

 

0,87

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,86

 

TOST, tid till 2,0 mg KOH/g, timmar, ASTM D943

10.000+

10.000+

Viskositetsindex, ASTM D2270

110

106

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx