Mobil Extra 4T 10W-40

Fyrtakts-motorcykelolja med överlägsna prestanda

Mobil Extra 4T är en delsyntetisk motorcykelolja med höga prestanda för fyrtaktsmotorer i motorcyklar, utformad att ge bättre skydd och renhet åt motorer i alla typer av motorcyklar och under alla driftsförhållanden.

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil Extra 4T kombinerar en unik blandning av högklassiga mineral- och syntetbaserade kolvätebasoljor tillsammans med ett avancerat tillsatssystem för att hålla motorn ren, skydda mot slitage och effektivt förhindra korrosion. Nyckelegenskaper och fördelar inkluderar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Utmärkt slitageskyddLängre livslängd för komponenter och hela motorn
God värmestabilitet och oxidationsbeständighet samt skydd mot avlagringarRenare motor ger jämnare, felfri drift
Utmärkta korrosionsskyddande egenskaperLängre livslängd för ventil- och lagerkomponenter
Förbättrade lågtemperatursegenskaperLättare start vid kall väderlek, längre livslängd för elsystemet

Användningsområden

Mobil Extra 4T rekommenderas särskilt för smörjning av alla slags fyrtakts-motorcykelmotorer, som kräver kvalitet enligt senaste branschstandarder.

Specifikationer och godkännanden

Mobil Extra 4T uppfyller eller överträffar kraven enligt följande industrispecifikationer: 
API SJ 
JASO MA 

Typiska egenskaper

Mobil Extra 4T 
SAE-klass10W-40
Viskositet, ASTM D 445 
mm²/s vid 40ºC98
mm²/s vid 100ºC14,4
Viskositetsindex, ASTM D 2270157
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 8740,9
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 9730
Flampunkt, °C, ASTM D 92230

Densitet vid 15ºC, kg/l, ASTM D 4052

0,870

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.