Mobil Gear Oil FE 75W

Transmissionsolja för manuella växellådor

Mobil Gear Oil FE 75W är en högpresterande växellådsolja som blandats av högkvalitativa mineralbasoljor och ett avancerat tillsatssystem, för att uppfylla Peugeots och Citroëns specifikationer. Mobil Gear Oil FE 75W är speciellt framtagen för PSA:s (Peugeot/Citroën) manuella växellådor med integrerade differentialväxlar. Produkten ersätter helt Mobil Gear Oil BV 75W-80.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil Gear Oil FE 75W är beständig mot höga temperaturer och skyddar mot oxidation. Mobil Gear Oil FE 75W ger utmärkta kallflödesegenskaper och jämn växling. Mobil Gear Oil FE 75W ger bättre bränsleekonomi (*) än Mobil Gear Oil BV 75W-80 (PSA fabrikspåfyllningsreferens B71 2330), med samma hållbarhetsprestanda.

(*) bränsleekonomi beräknas av PSA Peugeot Citroën vara 0,45 % bättre i MVEG-cykeln i MC-, BE- och ML- växellådor) jämfört med Mobil Gear Oil BV 75W-80.

 

Användningsområden

Mobil Gear Oil FE 75W är den enda växellådsoljan som används för fabrikspåfyllning av samtliga Peugeots och Citroëns manuella växellådor i PSA-modeller i Europa. Produkten är också fullt bakåtkompatibel och kan användas i alla befintliga Peugeots och Citroëns manuella växellådor i Europa.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2310

 

Typiska egenskaper

Mobil Gear Oil FE 75W   
SAE-klass 75W
Kinematisk viskositet, cSt vid 100 °C, ASTM D445 6,4
Kinematisk viskositet, cSt vid 40 °C, ASTM D445 35
Viskositetsindex, ASTM D2270  134
Flytpunkt, °C,  ASTM D97 -45
Densitet, kg/l vid 15,6 °C, ASTM D4052 0,882

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com