Mobil Outboard Plus

Högpresterande tvåtaktsolja för utombordsmotorer

Mobil Outboard Plus är en högpresterande tvåtaktsolja som har utformats för smörjning av många högpresterande vattenkylda tvåtakts utombordsmotorer. Mobil Outboard Plus håller motorn ren och är också skonsam mot miljön. Mobil Outboard Plus är utspädd för att underlätta inblandning i bränsle.

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil Outboard Plus tillverkas av högraffinerade konventionella mineraloljor och askfria rengörande tillsatser, som ger ett enastående skydd mot avlagringar i avgassystemet, korrosion och slitage. Oljan håller också tändstiften rena och minskar risken för förtändning. Produkten är idealisk för användning både i moderna och i äldre modeller av tvåtaktsmotorer. Viktiga egenskaper och fördelar omfattar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
God värmestabilitet och oxidationsbeständighet samt mindre avlagringarRenare motor, mindre risk för ringfastsättning och mindre cylinderslitage. Ger ökad motorlivslängd och pålitligare drift
Enastående slitageskyddÖkad livslängd för kritiska komponenter och motor
Utmärkta korrosionsskyddande egenskaperÖkad motorlivslängd
Bidrar till renare förbränning och ger mindre avlagringarna i förbränningkammarenMindre avlagringar på tändstift och i avgassystem, vilket minskar risken för förtändning, ökar tändstiftens och ventilernas livslängd och förbättrar bränsle-ekonomin
Goda hög- och lågtemperaturegenskaperGod smörjning under varierande temperaturförhållanden
Icke-toxisk gentemot marint livIngen skadlig inverkan på marina system

 

Användningsområden

  • Mobil Outboard Plus rekommenderas av ExxonMobil för användning i moderna, högpresterande, vattenkylda tvåtakts utombordsmotorer och även i mindre eller äldre utombordsmotorer. ExxonMobil rekommenderar även Mobil Outboard Plus för tvåtaktsmotorer av följande tillverkare: Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan och Tohatsu. Den är också lämplig för övriga tillämpningar, som kräver en olja enligt NMMA TC-W, TC-WII eller TC-W3.

Specifikationer och godkännanden

Mobil Outboard Plus uppfyller eller överträffar kraven enligt: 
API TCX
NMMA TC-W3X

 

Typiska egenskaper

Mobil Outboard Plus 
Viskositet, ASTM D 445 
mm²/s vid 40°C52.9
mm²/s vid 100°C8.8
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874N/A
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-36
Flampunkt, °C, ASTM D 92114
Densitet, kg/l vid 15°C, ASTM D 4052N/A
FärgRöd

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.