Mobil Pegasus 1

Gasmotorolja

Mobil Pegasus™ 1 är en högpresterande, syntetisk gasmotorolja utvecklad för att uppfylla de högst ställda kraven för de mest krävande, naturligt aspirerade och turboladdade gasmotorerna av stökiometrisk och "lean-burn"-typ. Den är framställd baserat på vaxfria, syntetiska basoljor och ett balanserat tillsatssystem för att kunna erbjuda prestanda som ligger utom räckhåll för konventionella, mineraloljebaserade gasmotoroljor. Den potentiella fördelen är en förbättrad ekonomi tack vare ökad motor- och oljelivslängd samt sänkta underhålls- och bränslekostnader.

 

Mobil Pegasus 1 -oljans unika sammansättning minimerar askavlagringar och avsättningar mellan kolvringsspåren samt i ringområdena och minimerar även slitaget på infodringar, ventilsäten och -anliggningsytor. Den har enastående beständighet mot oxidation, och det inneboende höga viskositetsindexet hos de syntetiska basoljekomponenterna säkerställer en skyddande oljefilm vid höga temperaturer, väl över gränsen för mineraloljebaserade produkter. Mobil Pegasus 1 har låg flyktighet, en egenskap som bidrar till att minska oljeförbrukning och avsevärt förbättra ventilsmörjningen. Dess unika viskometri och låga traktionskoefficient minskar effektförluster och ger möjlighet till bränslebesparingar, i synnerhet under variabla belastnings- hastighets- och temperaturbetingelser.

 

Egenskaper och fördelar

Syftet med den spjutspetsteknologi som används i Mobil Pegasus 1 är att ge höga motorprestanda i många olika typer av gasmotorer med hög effekt. Oljans enastående oxidationsbeständighet och termiska stabilitet ger förlängd livslängd för både motorer och olja. Dessutom kommer de unika egenskaperna hos Pegasus 1 att resultera i lägre intern friktion vid kallstarter och under varma driftsförhållanden, vilket i sin tur minskar slitaget och kan bidra till potentiellt lägre bränsleförbrukning. Användning av denna olja kommer att medföra lägre underhållskostnader tack vara dess längre livslängd, minskade filterkostnader och förlängd motorlivslängd.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Balanserad syntetisk sammansättning

Förlängda oljebytesintervall och förlängd motorlivslängd

Längre filterlivslängd

Renare motorer

Enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet

Minskade kolavlagringar i och mellan kolvringsspåren

Förbättrade ventilstyrningsprestanda

Lägre nivåer av kol-/koksavlagringar

Utmärkta prestanda vid höga och låga temperaturer

Effektiv smörjning under kalla startbetingelser

Lättare start av motorn vid låga temperaturer

Förbättrat motorskydd vid höga temperaturer

Naturligt högt viskositetsindex

Utmärkta prestanda i ett brett temperaturintervall

Låg flyktighet

Minskad oljeförbrukning

Minskad bildning av avlagringar i kritiska motorområden

Exceptionellt slitage- och repningsskydd

Motstår slitage och repning på cylinderfoder och kolvar i synnerhet i motorer med högt BMEP

Låg traktionskoefficient

Möjlighet till sänkta bränslekostnader

Förhöjd motoreffekt

Lättare starter

 

Användningsområden

     •  Mobil Pegasus 1 rekommenderas för en mängd olika gasmotormodeller.

     •  Produkten är särskilt lämplig för höghastighets, fyrtakts, turboladdade och naturligt aspirerade gasmotorer som kräver en gasmotorolja med 0,5 % nominellt askhalt.

     •  Den är ett utmärkt smörjmedel för både stökiometriska motorer och motorer av "lean-burn"-typ

     •  Den är idealisk för kraftvärme- och kokningskylda applikationer tack vare dess breda arbetstemperaturområde, utökade motorskydd och långa livslängd

     •  Mobil Pegasus 1 är helt kompatibel med alla tätningar som normalt används i gasmotorer och med mineraloljor, dock kommer iblandning av mineraloljor att minska de prestandafördelar som kan erhållas från detta enastående smörjmedel

     •  Kan användas i gasmotorer som använder alternativa källor för bränslegas och som har ett svavelinnehåll på upp till 0,3 % i form av svavelväte

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN M 3271-1

MAN M 3271-2

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

VOLVO: CNG FUELED BUS ENGINES

Wartsila W25SG

INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas

INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Caterpillar godkännande

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

15W-40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

238

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,0

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

94

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-48

Viskositetsindex, ASTM D2270

137

Densitet vid 15°C, BERÄKNAD

0,846

Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

6,8

 

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx