Mobil Pegasus 710

Gasmotorolja

Mobil Pegasus™ 710 är en högpresterande gasmotorolja i första hand avsedd för smörjning av moderna, snabbgående fyrtaktsmotorer där oljeförbrukningen är mycket låg. Dessa motorer är i allmänhet av mager-typ, där ökat insugstryck hindrar tillräcklig mängd smörjmedel från att nå ventilstyrningsområdena. Denna olja rekommenderas även för smörjning av gaskompressorer. Den är framställd av högkvalitativa mineralbasoljor och ett avancerat tillsatssystem med måttligt askinnehåll, som utvecklats för att ge ett utomordentligt skydd åt motor- och kompressorkomponenter. Den uppvisar hög kemisk stabilitet och beständighet mot oxidation och nitration. Mobil Pegasus 710 ger enastående motståndskraft mot slitage på ventilmekanismer och skydd mot bildandet av avlagringar. Dessa prestandafördelar i kombination med ett effektivt system av rengörande och upplösande tillsatser begränsar uppkomsten av ask- och koksavlagringar som kan resultera i dåliga motorprestanda och knackning.

 

Dess höga alkaliska reserver och höga TBN-tal gör den också lämplig för motorer som drivs med bränslen som innehåller små mängder av korrosiva ämnen såsom svavelväte. De utmärkta antikorrosiva egenskaperna förhindrar korrosionsslitage i cylindrar, ventilområden och lager, vilket resulterar i längre motorlivslängd. Mobil Pegasus 710 skyddar effektivt mot slitage och nötning och säkerställer minimalt slitage av kolvar samt repning och slitage på cylindrar och ringar.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 710 gasmotorolja ger renare motorer, minskat slitage och förbättrade motorprestanda. Användning av denna produkt kommer att resultera i sänkta underhållskostnader och ökad produktionskapacitet. Dess utmärkta kemiska stabilitet och oxidationsbeständighet leder till längre oljebytesintervall och lägre filterkostnader. Denna produkts höga alkaliska reserver möjliggör dess användning i motorer som drivs med bränslegaser som innehåller små mängder korrosiva ämnen.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Enastående skydd mot slitage och repning.

Minskat slitage av motorkomponenter

Minskad repning på cylinderfoder i högt belastade gasmotorer

Utmärkt skydd vid inkörning

Hög oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet

Renare motorer

Förlängda oljebytesintervall

Minskade filterkostnader

Utmärkt beständighet mot oxidation och nitration

Innovativ formulering med måttligt askinnehåll

Skyddar ventilsäten och -tallrikar på fyrtaktsmotorer

Begränsar askansamlingar i förbränningskammaren och förbättrar tändstiftens prestanda

Utmärkt skydd mot korrosion

Minskar slitaget på ventilstyrningar i fyrtakts gasmotorer

Skyddar lager och inre komponenter

Exceptionella alkaliska reserver

Begränsar uppkomst av syror i oljan

Skyddar motorkomponenterna från syraangrepp

 

Användningsområden

     •  Gnisttända, fyrtakts gasmotorer med mycket låg oljeförbrukning

     •  Motorer som är utsatta för slitage och korrosion på ventilstyrningarna

     •  Motorer som drivs med bränslen med låga halter av svavel- och klorföreningar

     •  Cylindrar i kolvkompressorer som komprimerar naturgas

     •  Hög- eller märkeffektsmotorer som arbetar vid eller över nominell kapacitet vid höga temperaturer

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

INNIO Waukesha tillämpningar för kraftvärmeproduktion/gaskompression med användning av gasledningskvalitetsgas

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidigare MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - alla motorer med biogas, avloppsgas och deponigas

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass B bränslegas, typ 2 och 3)

MAN Energy Solutions Augsburg (tidigare MAN B&W) medelhastighets fyrtaktsmotorer för LNG-drift

GUASCOR Alla modelltyper som drivs med naturgas (utom 86EM och 100EM)

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,0

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

249

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

121

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-15

Densitet vid 15,6°C/15,6 C, ASTM D 1298

0,896

Viskositetsindex, ASTM D2270

98

Densitet vid 15°C, BERÄKNAD

0,896

Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896

6,8

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx