Mobil Pegasus 805

Gasmotorolja

Mobil Pegasus™ 805 är en premiumolja för gasmotorer särskilt utvecklad för att möta de stränga kraven från dagens fyrtaktsmotorer med hög uteffekt, som är utformade för att minska utsläpp och förbättra bränsleeffektivitet. Dessa gasmotorer arbetar vanligtvis under hög belastning och vid höga temperaturer. Mobil Pegasus 805 är framställd av basoljor av hög kvalitet och ett avancerat tillsatssystem som ger exceptionellt oxidations- och nitrationsbeständighet samt termisk stabilitet. Dess rengörings- och dispergeringssystem motverkar bildning av koksavlagringar, lack och slam, vilket resulterar i renare motorer, längre oljelivslängd och lägre filterkostnader.

 

Mobil Pegasus 805 är även utvecklad för att ge exceptionellt skydd mot kolvslitage och -repning samt mot nötning av kolvringar och cylinderfoder. Den uppvisar utmärkt motstånd mot skumning, god vattenavskiljningsförmåga och skydd mot korrosion. Den är framställd med mycket låga halter av zink och fosfor, vilket gör den kompatibel med motorer som är utrustade med katalysatorer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 805 är utvecklad för att ge optimal motorlivslängd och låga underhållskostnader. Den uppfyller en lång rad motortillverkares krav, vilket gör den till ett utmärkt val i fall där höghastighets fyrtaktsmotorer från olika tillverkare används. Dess unika, innovativa teknologi möjliggör begränsning av slitaget på ventilkomponenter och minskar risken för slitage, repning och accelererad nötning av kolv och kolvringar. Slutresultatet är lägre kostnader för drift och underhåll av dina gasmotorer.

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Exceptionell beständighet mot oxidation och nitration

Renare motorer

Längre intervaller för olje- och filterbyten

Förbättrade motorprestanda

Enastående slitage- och nötningsskydd

Mindre repning, nötning och slitage på kolvar och kolvfoder

Hög skyddsnivå i högt belastade motorer

Reducerade underhållskostnader

Högteknologiskt tillsatssystem

Utmärkt skydd av ventilkomponenter

Mindre askbildning i förbränningskammaren

Förlängd livslängd för tändstift

Mycket effektivt korrosionsskydd

Skyddar inre motorkomponenter från vatten, kylvätska och sura föroreningar

Neutraliserar syror som bildats vid förbränning eller oljenedbrytning

Utmärkt rengörings- / dispergeringsförmåga

Skyddar ventilkomponenter

Minskar ask- och koksavlagringar i förbränningskammare

Förbättrar tändstiftens livslängd och prestanda

Sänker kostnader för filterbyten

 

Användningsområden

     Caterpillar, Superior, Waukesha och andra turboladdade och naturligt aspirerade medel- till höghastighets fyrtaktsmotorer som kräver olja med låg askhalt

     • Motorer som är utsatta för slitage på ventilanliggningsytor och -säten

     • Bränslefattiga och stökiometriska fyrtaktsmotorer

     • Motorer utrustade med katalysatorer

     • Tillämpningar där alternativa bränslen som innehåller låga nivåer av svavel eller klor används

     • I verksamheter med fältutvinning där sura gaser (låga nivåer av H2S) används som bränsle

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Type 2, 3, 4 & 6)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4 & 6)

INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas

INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas

MAN Energy Solutions Augsburg (tidigare MAN B&W) medelhastighets fyrtaktsmotorer för LNG-drift

MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas

Wartsila 220SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF

Wartsila 34SG

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A, 4B & 4C) 
MTU Gas Engines S4000 L61, L62, L63 using natural gas 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Caterpillar

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

262

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,5

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

130

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-12

Viskositetsindex, ASTM D2270

99

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,890

(*)Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896

6,4

 

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx