Mobil Rarus SHC™ 1020-serien är en serie av högkvalitativa oljor som främst är avsedda för smörjning av rotationsluftkompressorer av skruv- och vingtyp vilka utsätts för hårda belastningar. De är särskilt lämpade för påfrestande driftsförhållanden där mineraloljebaserade produkter inte uppfyller kraven, såsom i tunga tillämpningar med höga kompressionstemperaturer, eller i fall där förlängda oljebytesintervall är önskvärda. De är tillverkade av vaxfria, syntetiska kolväteoljor och ett högteknologiskt additivsystem som ger mycket hög beständighet mot oxidation och termisk nedbrytning långt utöver vad mineraloljebaserade luftkompressoroljor förmår. De ger enastående utrustningsskydd och pålitlighet för kompressorer som arbetar under förhållanden där andra luftkompressoroljor inte klarar kraven. Mobil Rarus SHC 1020-serien ger utmärkt slitageskydd och enastående beständighet mot oxidation och termisk nedbrytning, klart över vad som presteras av mineraloljor. Deras unika formulering ger möjlighet att sänka underhållskostnaderna genom en minskning av maskinproblemen och avlagringar och rester. Deras höga viskositetsindex säkerställer effektiv smörjning vid höga temperature.

Smörjmedlen i Mobil Rarus SHC 1020-serien minskar avsevärt risken för brand och explosioner, jämfört med mineraloljebaserade produkter. De uppvisar en praktiskt taget total avsaknad av avlagringar samt höga autogena antändningstemperaturer, vilket förbättrar både prestandan och säkerheten. Deras exceptionella vattenseparationsförmåga minskar problemen med emulsionsbildning på koalescens- och filteranordningar, vilket sänker behovet av frekvent underhåll.

 

Datablad

Egenskaper och Fördelar

Användning av oljorna i Mobil Rarus SHC 1020-serien kan leda till renare kompressorer och mindre avlagringar jämfört med konventionella mineraloljor, vilket resulterar i längre driftsperioder mellan underhållsintervallen. Oljornas utmärkta oxidations- och värmestabilitet möjliggör säkert förlängda användningstider samtidigt som bildningen av slam och avlagringar kontrolleras. Dessa oljor erbjuder dessutom enastående slitage- och korrosionsskydd, vilket ökar utrustningens livslängd och prestanda.

EgenskaperFördelar
Högpresterande, syntetiska basoljorBrett temperaturområde
Väsentligt högre prestanda än mineraloljor
Förbättrad säkerhet
Förlängda användningstider
Enastående värme- och oxidationsstabilitetMinskade koksavlagringar
Längre användningstid för oljan
Förlängd filterlivslängd
Lägre underhållskostnader
Hög lastbärande förmågaMinskat slitage på lager och växlar
Utmärkt vattenseparationsförmågaMindre transport av partiklar till retur
Minskad slambildning i vevhus och returledningar
Minskad blockering av grenrör samt av mellan- och efterkylare
Mindre risk för emulsionsbildning
Effektivt rost- och korrosionsskyddFörbättrat skydd för inre kompressorkomponenter

Användningsområden

Oljorna i Mobil Rarus SHC 1020-serien är främst avsedda för rotationskompressorer av skruv- eller vingtyp. De är särskilt effektiva för kontinuerlig högtemperaturdrift med temperaturer upp till 200 ºC. Oljorna i Rarus SHC 1020-serien rekommenderas för enheter som redan råkat ut för alltför kraftig oljenedbrytning, dåliga ventilprestanda eller avlagringsbildning. De är kompatibla med alla metaller som används i kompressorkonstruktion och med konventionella mineraloljebaserade luftkompressoroljor, dock kommer blandning med andra oljor att reducera deras totala prestanda.

Oljorna i Mobil Rarus SHC 1020-serien rekommenderas inte för luftkompressorer som används i andningsluftapplikationer. Produkterna får inte heller användas i kompressorer med en utloppstemperatur överstigande produktens flampunkt.

Följande typer av kompressorapplikationer har uppvisat förträffliga prestanda med oljorna i Mobil Rarus SHC 1020-serien:

  • Rekommenderas främst för roterande luftkompressorer av skruv- och vingtyp
  • Mycket effektiva i skruvkompressorer med oljekylning
  • Enheter som arbetar under krävande förhållanden
  • Flerstegskompressorer där det tidigare varit problem med oljenedbrytning orsakad av mineraloljebaserade produkter
  • Kompressorsystem med kritiska växlar och lager
  • Kompressorer som används i stationära och mobila tillämpningar

 

Typiska egenskaper

Mobil Rarus SHC 1020-serienMobil Rarus SHC 1024Mobil Rarus SHC 1025Mobil Rarus SHC 1026
ISO VG -klass324668
Viskositet, ASTM D 445   
cSt @ 40ºC31.54466.6
cSt @ 100ºC5.77.210.1
Viskositetsindex, ASTM D 2270 , min127131136
Kopparkorrosion, ASTM D130, 24 tim @ 100ºC1B2A1B
Rostegenskaper Proc A, ASTM D 665GodkGodkGodk
Lägsta flyttemp, ASTM D 97, ºC, max-48-45-45
Flampunkt, ºC, ASTM D 92245246246
Relativ densitet 15ºC/15ºC, ASTM D 12980.8460.8490.856

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation, och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.