Mobil SHC Gargoyle 80 POE

Kylkompressoroljor

Mobil SHCTM Gargoyle 80 POE är en högpresterande kylkompressorolja särskilt utvecklad för smörjning av kylkompressorer som använder koldioxid (CO2, R-744) som kylmedel för tillämpningar med blandning. Produkten är framställd med en innovativ polyolesterteknologi (POE) för att ge enastående smörjförmåga, slitageskydd och kemisk och termisk stabilitet.

Dess blandbarhet med kylmedel av typen CO2 och väldefinierade viskositets-/temperatur-/tryckförhållanden säkerställer rätt filmtjocklek även vid höga driftstryck och -temperaturer i kolvkompressorer som använder denna kylmedelsteknologi.

Med sitt naturligt höga och skjuvstabila viskositetsindex och goda flytbarhet vid låga temperaturer har produkten fler prestandafördelar under svåra driftsförhållanden, inklusive minskat axelläckage och potentiellt förbättrad evaporatoreffektivitet.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

 • Tjock oljefilm vid förekomst av kylmedel bidrar till bättre tätning kring axeln, vilket minskar lagerutmattning och ger färre oplanerad driftstopp.
 • Produktens blandbarhet och viskositets-, tryck- och temperaturegenskaper tillsammans med koldioxid bidrar till att sänka oljetemperaturen i vevhuset viket resulterar i högre driftsviskositet och därigenom en tjockare oljefilm som resulterar i bättre smörjning och slitageskydd.
 • Utmärkt slitageskydd bidrar potentiellt till längre kompressorlivslängd.
 • Högt viskositetsindex och utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer bidrar till förbättrad evaporatoreffektivitet.
 • Lågt traktionstal ger potentiellt bättre systemeffektivitet och lägre energiförbrukning.

   

Användningsområden

Att beakta vid användning: Mobil SHC Gargoyle 80 POE är hygroskopisk. Försiktighet måste iakttas för att undvika fuktabsorption vid hantering. Förpackningar måste tillslutas noga vid förvaring. Små förpackningar är att föredra. Produkten bör inte överflyttas till plastbehållare där fuktintrång kan ske.

 

Mobil SHC Gargoyle 80 POE rekommenderas för kylsystem där koldioxidkylmedel används. Detta inkluderar:

 • Stora industriella kylkompressorer för kylning inom livsmedelsbranschen för matberedning och -frysning
 • Industriella tillämpningar, exempelvis livsmedelsfrysning och kallförvaring
 • Marina kyltillämpningar

   

Typiska egenskaper

Egenskap

Brookfield viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D2983

23600

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

1,02

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

11,4

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

78

Flytpunkt, °C, ASTM D5950

-45

Viskositetsindex, ASTM D2270

142

Flampunkt, COC, °C, ASTM D7094

285

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com