Mobil Super 3000 0W-20

Syntetisk motorolja

Mobil Super™ 3000 är en syntetisk motorolja som erbjuder utmärkt skydd vid höga temperaturer även under svåra driftsförhållanden. Mobil Super 3000 har framställts för att bidra till lång motorlivslängd och enastående skydd för fordon av alla åldrar. Mobil Super 3000 ger enastående skydd mot slambildning, rost och korrosion i motorn vid svåra driftsförhållanden och låga temperaturer och erbjuder optimal viskositet och flytbarhet över ett brett temperaturområde.

Mobil Super 3000 0W-20 är klassificerad av The American Petroleum Institute (API) som en "resursbevarande" motorolja och uppfyller eller överträffar ILSAC GF-5 och API service SN. Dessa krav är bakåtkompatibla med tidigare prestandanivåer såsom API SM, SL, och SJ och tidigare ILSAC kategorier.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

  • Bidrar till förlängd motorlivslängd
  • Enastående slitageskydd för fordon av alla åldrar
  • Utmärkt skydd vid höga temperaturer för att bidra till lägre motortemperaturer
  • Tillåter lång driftstid vid förhöjda temperaturer (upp till 200°C) utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
  • Bidrar till att begränsa oljeförbrukning och -förlust
  • Mobil Super 3000 0W-20 är lämplig för användning i Honda- och Toyotafordon där viskositet 0W-20 krävs
  • Möjliggör lätt start och snabb oljecirkulation vid kallstarter för att skydda kritiska motordelar
  • Uppfyller eller överträffar de senaste branschspecifikationerna
  • Resursbevarande enligt API SN

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 0W-20 rekommenderas för bensindrivna bilar där 0W-20 viskositet krävs. Uppfyller eller överträffar kraven enligt API SN, SM, SL eller SJ, och ILSAC GF-5 (Starburst Certification Symbol). Uppfyller även Ford WSS-M2C947-A.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN Resource Conserving

Ford WSS-M2C947-A

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

0W-20

CCS, skenbar viskositet vid -35°C, mPa.s, ASTM D5293

5670

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,848

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

238

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,6

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

44,9

MRV, skenbar viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D4684

26.800

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Viskositetsindex, ASTM D2270

173

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com