Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30

Högpresterande motorolja

Mobil Super 3000 Formula 5W-30

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 är en högpresterande motorolja klassad enligt ACEA C1 med låg askhalt, som framtagits för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 erbjuder utmärkta prestanda både vid låga och höga arbetstemperaturer och ett långvarigt motorskydd. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

  • Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos dieselpartikelfilter och katalysatorer
  • Skyddar motorer mot slitage och bildning av avlagringar
  • Bidrar till bränsleekonomi genom minskad friktion
  • Lämplig för användning i både bensin- och dieseldrivna personbilar som lätta kommersiella fordon

     

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 rekommenderas av ExxonMobil för applikationer som kräver Ford WSS-M2C934-B och Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 vilket inkluderar fordon från Jaguar och Land Rover från och med januari 2009 med 3,0 liters V6 dieselmotor, samt Mazda dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) från och med 2005.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

STJLR.03.5005

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C1

Ford WSS-M2C934-A

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

9,4

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

50

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,848

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,4

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,045

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com