Mobil Super 3000 Formula D1 5W30

Helsyntetisk motorolja

Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 är en helsyntetisk motorolja med höga prestanda som erbjuder utmärkt skydd vid höga temperaturer även under svåra driftsförhållanden.

Denna olja har utvecklats för att ge lång motorlivslängd och enastående skydd i fordon av alla åldrar, och för att överträffa våra konventionella delsyntetiska produkter. Den ger enastående skydd mot slambildning, rost och korrosion vid svåra driftsförhållanden och låga temperaturer och erbjuder optimal viskositet och flytbarhet över ett brett temperaturområde.

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 är klassificerad av The American Petroleum Institute (API) som en "resursbevarande" motorolja och den uppfyller eller överträffar ILSAC GF-5. Dessa krav är bakåtkompatibla med tidigare prestandanivåer såsom API SM, SL, och SJ och tidigare ILSAC kategorier.

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 är godkänd enligt General Motors dexos1™ under licens D10312HD015.

Datablad

 

Egenskaper och fördelar

  • Bidrar till förlängd motorlivslängd
  • Enastående slitageskydd för fordon av alla åldrar
  • Utmärkt skydd vid höga temperaturer för att bidra till lägre motortemperaturer
  • Tillåter längre driftstid vid förhöjda temperaturer (upp till 200°C) utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
  • Bidrar till att begränsa oljeförbrukning och -förlust
  • Möjliggör lätt start och snabb oljecirkulation vid kallstarter för att skydda kritiska motordelar
  • Skydd utöver våra konventionella delsyntetiska produkter
  • Uppfyller eller överträffar de senaste branschspecifikationerna
  • Resursbevarande enligt API SN

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 rekommenderas för bensindrivna bilar och lätta transportfordon som kräver API SN, SM, SL eller SJ. Den uppfyller ILSAC GF-5 (Starburst Certification Symbol).

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Dexos1 Gen2

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SM

API SN

Chrysler MS-6395

ILSAC GF-5

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

5W-30

CCS, skenbar viskositet vid -30°C, mPa.s, ASTM D5293

5.000

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,852

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

212

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

10,5

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

61,1

MRV, skenbar viskositet vid -35°C, mPa.s, ASTM D4684

20.500

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

Viskositetsindex, ASTM D2270

162

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com