Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30

Helsyntetisk motorolja

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 är en helsyntetisk motorolja som utvecklats för att uppfylla Fords specifikation "WSS-M2C950-A". Den har framställts för att bidra till lång motorlivslängd och enastående skydd för dieselmotorer i mängd olika personbilar och lätta kommersiella fordon som nyligen tillverkats av Ford.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 uppfyller de tekniska kraven enligt Fords specifikation WSS-M2C950-A baserat på tillverkarens motortester. Användning av denna produkt är avsedd att ge följande fördelar:

 

• Förbättrad bränsleekonomi1

• Förlängd livslängd för dieselpartikelfilter2

• Förbättrade lågtemperturegenskaper3

 

   1. baserat på specifikationerna för 950-A 0W-30 jämfört med olja enligt 913-D 5W-30

   2. baserat på kraven enligt ACEA C2

   3. baserat på specifikationerna för 0W-30 jämfört med 5W-30-olja

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 uppfyller Fords specifikation "WSS-M2C950-A" och kan användas i dieselmotorer i en mängd olika personbilar och lätta kommersiella fordon som nyligen tillverkats av Ford.

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i bilens servicehandbok.

 

Specifikationer och godkännanden

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

FORD WSS-M2C950-A

 

 
Denna produkt har följande godkännanden:

STJLR.03.5007


 

Mobil Super 3000 FORMULA F 0W-30 uppfyller eller överträffar följande specifikationer:

ACEA A5/B5

ACEA A1/B1

ACEA C2

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

0W-30

Viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,6

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

44,7

Viskositetsindex, ASTM D2270

204

Densitet vid 15,6, °C, kg/l (ASTM D4052)

0,842

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,77

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

8

Mini-rotationsviskometer, skenbar viskositet vid -40°C, mPa.s, ASTM D4684

20613

HTHS viskositet vid 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683

2,96

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx