Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Högpresterande motorolja

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 har utvecklats för att uppfylla Fords krav "Ford WSS-M2C948-B". Ford WSS-M2C948-B är ett specifikt krav för trecylindriga EcoBoost 1,0L motorer. Oljor som uppfyller Ford WSS-M2C948-B kan användas i de flesta av Fords bensinmotorer som nämns i tillämpningarna.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 är en motorolja med normal askhalt med HTHS-viskositet under 2,9 cP. Produkten är industriellt testad, så du kan lita på att den kommer att ge tillförlitliga prestanda för motorn i ditt fordon.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 formula F 5W-20 är framtagen för moderna högeffektiva hybrida bensinbilar från Volvo, samt för japanska och koreanska fordon som specifikt kräver en SAE 5W-20 viskositetsklass och någon av de specifikationer som oljan stöder.

 

• Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 möter Ford WSS-M2C948-B, ett specifikt krav för Ford motorer EcoBoost 1.0L, 3 cylindrar. Det rekommenderas inte för Ford KA (från MY 2009) och Ford Focus RS (MY 2004.75).

 

• Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 är inte lämplig för äldre fordonsmotorer konstruerade för att arbeta med motoroljor med högre viskositet.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i användarhandboken.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

ACEA C5

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-20

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,851

Flampunkt, °C, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

42,4

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,08

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com