Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

Helsyntetisk motorolja

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 är en helsyntetisk motorolja för bensinmotorer och lätta dieselmotorer. Den är utformad att uppfylla de höga kraven på förlängda serviceintervaller och att väsentligt bidra till förbättrad bränsle-ekonomi och motorrenhet.

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 erbjuder följande egenskaper och fördelar:

  • Helsyntetisk sammansättning ger möjlighet till längre oljebytesintervaller i VW-Audi -bilar, som tillämpar förlängda serviceintervaller (EDI) i enlighet med VW 506 01 -specifikationerna
  • Enastående flytförmåga vid låga temperaturer ger snabb cirkulation och slitageskydd vid start, särskilt när det är kallt
  • Enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet ger skydd vid höga temperaturer och krävande drift

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 bör användas i VW och Audi -fordon som använder sig av de särskilda service- och oljebytesrekommendationer, som förknippas med VW 506 01 -specifikationerna. Dessa fordon har redan fyllts med en olja av denna kvalitet på fabriken.

Specifikationer och godkännanden

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 har följande tillverkargodkännanden:  
Volkswagen VW 506 01

Typiska egenskaper

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30  
Viskositet, ASTM D 445  
mm²/s vid 40 °C 53
mm²/s vid 100 °C 9.6
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874 -
Fosfor -
Flampunkt, °C, ASTM D 92 223
Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 0.86
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97 -39

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad tillhandahålls på begäran av återförsäljare eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.