MOBIL SUPER 3000 FORMULA M 5W-40

Helsyntetisk motorolja

Mobil Super 3000™ Formula M 5W-40 är en helsyntetisk, högpresterande motorolja främst avsedd för användning i Mercedes Benz (MB) fordon där en produkt för förlängda serviceintervall (Long Life) erfordras.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 erbjuder följande egenskaper och fördelar:

  • Tillåter längre driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
  • Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer vilket medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation i motorn.
  • Lämplig för användning i både bensin- och vissa dieseldrivna personbilar och lätta kommersiella fordon

     

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 har utvecklats för att uppfylla de högsta specifikationerna för motoroljor som krävs av Mercedes Benz. Den erbjuder utmärkta prestanda både vid mycket låga och mycket höga arbetstemperaturer och långvarigt skydd mot slitage och slambildning i motorn.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 229.3

MB-Approval 229.5

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA A3/B4

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

5W-40

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896

10

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,1

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

232

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

83

MRV, skenbar viskositet vid -35°C, mPa.s, ASTM D4684

29300

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,854

HTHS viskositet vid 150°C, mPa.s, ASTM D4683

3,8

Viskositetsindex, ASTM D2270

169

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13.7

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com