Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Högpresterande motorolja

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 har framtagits särskilt för att uppfylla de senaste kraven för Peugeot Citroën, Peugeot Citroën Automobiles B71 2312. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 ger fördelar med bränsleekonomin jämfört med nuvarande Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 är en högpresterande motorolja med låg askhalt, som framtagits för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 ger utmärkt slitageskydd och motorrenhet både vid höga och låga temperaturer.

Viktiga egenskaper och fördelar:

  • Låg ask-, fosfor- och svavelhalt bidrar till att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystemen i både diesel- och bensindrivna personbilar.
  • Fullt kompatibel med de flesta dieselpartikelfilter och katalysatorer.
  • Bidrar till bättre bränsleekonomi (enligt ACEA C2).
  • Utmärkta lågtemperatursegenskaper för tillförlitlig kallstart för snabbt skydd av motor och elsystem.
  • Högpresterande slitageskydd.
  • Aktiva rengörande tillsatser som minskar avlagringar och slambildning för att ge lång och ren motorlivslängd.

     

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 kan användas i alla diesel- och bensinmotorer som kräver Peugeot Citroën B71 2312.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2312

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2302

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C2

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

0W-30

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

51.8

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0.84

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

234

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Fosfor, vikt-%, ASTM D5185

0,08

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com