Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Högpresterande motorolja

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 är en högpresterande motorolja med låg askhalt, utformad för att främja lång livslängd och bibehållen effektivitet hos bilens utsläppssystem i både diesel- och bensindrivna bilar.

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 erbjuder ett enastående slitageskydd vid både höga och låga temperaturer och förbättrar renheten i motorn.

Viktiga egenskaper och fördelar:

  • Formuleringen med låga halter av aska, fosfor och svavel hjälper till att öka livslängden på utsläppssystemen och förbättra deras effektivitet i både diesel- och bensindrivna motorer.
  • Fullständigt kompatibel med de flesta dieselpartikelfilter och katalysatorer.
  • Främjar en bättre bränsle-ekonomi (enligt ACEA C2).
  • Utomordentliga egenskaper vid låga temperaturer ger lättare kallstarter vid vinterväder och ger ett snabbt skydd åt både motor och elsystem.
  • Högpresterande slitageskydd.
  • Aktiva rengörande tillsatser minskar slambildning och mängden avlagringar och ger därigenom motorn ett långt och rent liv.

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 rekommenderas för en mängd olika moderna bilmotorer, i synnerhet högeffektiva bensinmotorer, turbodieselmotorer med insprutning av common rail-typ samt andra dieselmotorer som ofta förekommer i nyare personbilar, stadsjeepar och mindre skåpbilar.

Rekommenderas inte för 2-taktsmotorer eller flygplansmotorer om inte detta specifikt har godkänts av tillverkaren.

Specifikationer och godkännanden

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 uppfyller eller överträffar följande industrispecifikationer:  
ACEA C2
API SN

 

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 har följande maskinbyggares godkännanden:  
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

 

Typiska egenskaper

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30  
Viskositet, ASTM D 445  
mm²/s vid 40 °C 60
mm²/s vid 100 °C 10,5
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874 0.7
Fosfor 0,08
Flampunkt, °C, ASTM D 92 226
Densitet vid 15 °C kg/l, ASTM D 4052 0,85
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97 -39

Hälsa och säkerhet

Baserat på tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används på avsett sätt och rekommendationerna i säkerhetsdatabladet (MSDS) följs.  Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet.   Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.