Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Helsyntetisk motorolja

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

Motoroljesortimentet Mobil Super™ 3000 är syntetiskt och framtaget för att ge exceptionellt skydd.

 

Mobil Super 3000 formel P 5W-30 är en syntetisk högpresterande motorolja med låg askhalt, som utvecklats för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar, lättare nyttofordon och skåpbilar.

 

Den här produkten rekommenderas för användning till fordon från Peugeot, Citroen och ett stort antal europeiska personbilar och lättare nyttofordon som behöver uppfylla eller överskrida kraven i ACEA C2.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 formel P 5W-30 ger utmärkt slitageskydd vid höga och låga temperaturer samt förbättrad motorrengöring.

 

Viktiga egenskaper och fördelar:

 

• Låg ask-, fosfor- och svavelhalt bidrar till att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystemen i både diesel- och bensindrivna personbilar.

 

• Kompatibel med de flesta dieselfilter och katalysatorer.

 

•  Bidrar till bättre bränsleekonomi (enligt ACEA C2).

 

•  Utmärkta lågtemperatursegenskaper för tillförlitlig kallstart för snabbt skydd av motor och elsystem.

 

•  Högpresterande slitageskydd.

 

•  Aktiva rengörande tillsatser som minskar avlagringar och slambildning för att ge lång och ren motorlivslängd.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 formel P 5W-30 rekommenderas för olika moderna fordonsmotorer, särskilt med högpresterande dieselmotorer, turbo-dieselinsprutning med common rail eller andra dieselmotorer som finns i de senaste passagerarbilarna, SUV och lättare skåpbilar.

 

     •  Passagerarbilar samt lättare nyttofordon eller skåpbilar från Peugeot-Citroen

 

     •  Passagerarbilar samt lättare nyttofordon eller skåpbilar som kräver ACEA C2 som Iveco och Fiat skåpbilar

 

     •  Bensinmotorer och dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer.

 

     •  Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet. Den rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygplansmotorer såvida detta inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

  

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C2

 

Typiska egenskaper

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30  
Viskositet, ASTM D 445  
mm²/s vid 40 °C 60
mm²/s vid 100 °C 10,5
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874 0.7
Fosfor 0,08
Flampunkt, °C, ASTM D 92 226
Densitet vid 15 °C kg/l, ASTM D 4052 0,85
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97 -39

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com