Mobil Super™ 3000 Formula R 5W-30

Högpresterande motorolja

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 är en syntetisk högpresterande motorolja med mycket låg askhalt, som utvecklats för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar.

 

Egenskaper och fördelar

  • Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna fordon.
  • Medger längre driftstid vid förhöjda temperaturer utan förtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning
  • Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, vilket medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation i motorn.
  •  

    Lämplig för användning i såväl bensin- som dieseldrivna personbilar och lätta kommersiella fordon

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

RENAULT RN0720

MB-Approval 226.51

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

FIAT 9.55535-S4

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C4

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

73.8

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12.4

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,05

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

244

Densitet vid 15°C, g/ml, ASTM D1298

0,85

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com