Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30

Mobil personbilsolja

Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 är en syntetisk högpresterande motorolja med låg askhalt som utvecklats för att uppfylla RN17, Renaults senaste specifikation för moderna bensin- och dieselfordon.  Den är särskilt lämplig för att bidra till att förlänga livslängden och bibehålla effektiviteten hos dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer som kan finnas på diesel- och bensinfordon som tillverkats sedan mitten av 2018 för att uppfylla de senaste europeiska utsläppsbestämmelserna.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

•  Lämplig för användning i de flesta av Renaults bensin- och dieseldrivna personbilar och lätta nyttofordon.

 

• Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensinfordon.

 

• Hjälper till att hålla motorn fri från avlagringar för optimal effektivitet och lång livslängd.

 

• Medger lång driftstid vid förhöjda temperaturer utan skadlig oljeförtjockning på grund av oxidation eller oljenedbrytning.

 

• Ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer vilket medger lätt start under vinterförhållanden och snabb oljecirkulation samt skydd i hela motorn.

 

Användningsområden

• Bensinfordon, atmosfärstryck eller turboladdade, med eller utan partikelfilter, där specifikationernas RN0700 eller RN0710 måste efterlevas - utom bensindrivna Renault Sport (RS) och Alpine-fordon med eller utan partikelfilter.

• Dieselfordon utan partikelfilter, där RN0710-specifikationen måste efterlevas.

• Dieselfordon med partikelfilter som uppfyller de senaste kraven i Euro 6d-TEMP (med WLTC driftcykel) - utom när det gäller nya dieselmotorer 1,5 l dCI K9K 2018 och dieselfordon med partikelfilter som kräver RN0720.

Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 rekommenderas särskilt för:

RN17 är baklängeskompatibel med RN0700 och RN0710 -specifikationer, vilket gör Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 till förstahandsvalet för den övervägande majoriteten av Renaultmotorer.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

RENAULT RN17

MB-Approval 226.52 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C3

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klassning

SAE 5W-30

Utseende, AMS 1738

Brun vätska

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

64,4

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,3

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-42

Flampunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93

212

Sulfataska, vikt %, ASTM D874

0,8

Fosfor, vikt %, ASTM D4951

0,08

Svavel, vikt %, ASTM D2622

0,2

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,852

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx