Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20

Syntetisk motorolja

Motoroljesortimentet Mobil Super™ 3000 är syntetiskt och framtaget för att ge enastående skydd.

 

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 är en högpresterande motorolja som är utformad för att förlänga livslängden för moderna bensin- och dieselfordon utrustade med efterbehandlingssystem (t.ex. partikelfilter) och som kräver olja med låg viskositet för att uppnå en ökad bränsleekonomi.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 är framtagen för att ge följande fördelar:

- ökad bränsleekonomi både för diesel- och bensindrivna motorer

- förbättrad motorrenhet och skydd mot slambildning

- förbättrat skydd mot höga temperaturer och slitage

-  förbättrad prestanda vid kallstart

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 rekommenderas för nya diesel- och bensindrivna europeiska fordon som lanseras på marknaden och som kräver en viskositetsgrad SAE 0W-20. Den uppfyller eller överträffar Volkswagens krav i standarderna som anges nedan. Dessa specifikationer är inte bakåtkompatibla med de tidigare VW-specifikationerna.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

VW 508 00

VW 509 00

Porsche C20 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C5

API SN PLUS

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

0W-20

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

8,1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

41,4

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-45

Fosfor, vikt %, ASTM D4951

0,08

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

236

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,842

Sulfataska, vikt i %, ASTM D874

0,8

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx