Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20

Högpresterande motorolja

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 är en högpresterande motorolja som framställts för att uppfylla Volvo personvagnars specifikation Motor Oil VCC RBS0-2AE 0W-20.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 är en motorolja med låg askhalt med en HTHS-viskositet under 2,75 cP.

Viktiga egenskaper och fördelar:

  • Utmärkta lågtemperaturegenskaper för tillförlitlig och snabb motorstart vid  låga temperaturer

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 är framtagen för moderna högeffektiva bensin-, diesel- och hybridbilar från Volvo, samt för japanska och koreanska fordon som specifikt kräver en SAE 0W-20 viskositetsklass och de specifikationer som oljan stöder.

 

• Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 uppfyller eller överträffar ACEA C5 industristandard för att bidra till motorns bränsleeffektivitet och för att skydda avgasefterbehandlingssystem.

 

• Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 är inte lämplig för äldre fordonsmotorer konstruerade för att arbeta med motoroljor med högre viskositet.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i användarhandboken.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

0W-20

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

41,6

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,4

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,09

Viskositetsindex, ASTM D2270

183

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-57

Flampunkt, °C, ASTM D92

230

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,835

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com