Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Helsyntetisk premiummotorolja för personbilar

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 är en helsyntetisk motorolja som ger lång motorlivslängd för många fordon av skiftande typer och åldrar med förbättrat skydd över ett brett temperaturområde.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 produkterna är beprövade i branschen så du kan lita på att du får de prestanda du önskar av ditt fordon. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 erbjuder:

  • Förbättrat skydd vid höga temperaturer
  • Förbättrade prestanda vid kallstarter
  • Förbättrad motorrenhet och skydd mot slambildning
  • Förbättrat skydd mot slitage
  • Bidrar till bättre bränsleekonomi (enligt ACEA A5/B5)

     

Användningsområden

Mobil Super 3000 produkterna är framställda för att ge dig ett pålitligt skydd utöver det som konventionella eller delsyntetiska oljor ger. ExxonMobil rekommenderar Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 om du kör regelbundet under krävande förhållanden, där oljan kan hjälpa till att bekämpa de skador som upprepad hög motorbelastning medför: Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 kan användas i en mängd bensin- och dieselbilar, lätta lastbilar och skåpbilar avsedda att använda motorolja med låg viskositet (HTHS).

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 är främst avsedd att uppfylla Fords krav men är också lämplig för användning i fordon med kompatibla krav på viskositet och kvalitet.

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 kan användas i alla motorer som kräver WSS-M2C913-D och kan även användas där WSS-M2C913-C rekommenderas.

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Ford WSS-M2C913-D

STJLR.03.5003

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

API SN motortestkrav

Ford WSS-M2C913-C

ACEA A5/B5

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

5W-30

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flampunkt, °C, ASTM D92

192

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

9,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

53

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,05

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com