Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30

Helsyntetisk premiummotorolja för personbilar

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

Motoroljesortimentet Mobil Super™ 3000 är syntetiskt och framtaget för att ge exceptionellt skydd.

 

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 ger lång motorlivslängd med förbättrat skydd för många fordon, inklusive passagerarbilar, lätta nyttofordon och skåpbilar, över ett brett temperaturområde.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Super™ 3000 x1 Formula FE 5W-30 ger:

•  Förbättrat skydd vid höga temperaturer

•  Förbättrade prestanda vid kallstarter

•  Förbättrad motorrenhet och skydd mot slambildning

•  Förbättrat skydd mot slitage

•  Bidrar till bättre bränsleekonomi (i enlighet med ACEA A5/B5)

• Lämplig för användning i såväl bensin- som dieseldrivna personbilar, lätta nyttofordon och skåpbilar.

 

Användningsområden

Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 rekommenderas om du kör regelbundet under krävande förhållanden, där oljan kan hjälpa till att motverka de skador som upprepad hög motorbelastning medför:

 

     •  Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 kan användas i en mängd bensin- och dieselbilar, lätta lastbilar och skåpbilar avsedda att använda motorolja med låg viskositet (HTHS).

 

     •  Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W-30 är främst avsedd att uppfylla Fords krav för alla motorer som kräver WSS/M2C913-D/C, men är också lämplig för användning i Jaguar- och Land Rover-fordon som använder STJLR.03.5003.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

Ford WSS-M2C913-D

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API CF

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

API SN motortestkrav

Ford WSS-M2C913-C

ACEA A5/B5

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

5W-30

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,85

Flampunkt, °C, ASTM D92

192

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

53

Fosfor, vikt-%, ASTM D4951

0,05

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx