Mobilect 44

Elektrisk isolerolja

Mobilect 44 är en högkvalitativ mineralbaserad isolerolja med inhibitorer, som har mycket goda dielektriska egenskaper och god oxidationsbeständighet. Den är avsedd för transformatorer, ställverk och annan elektrisk utrustning.

 

Mobilect 44 innehåller inhibitorer för att garantera förbättrad oxidationsbeständighet och den uppfyller specifikationerna ASTM D3487 TYPE II och IEC 60296 – 04 Special Applications.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

 • Mobilect 44 är synnerligen resistent mot termisk och kemisk nedbrytning i närvaro av järn och koppar. Detta minskar tendensen att bilda slam och oljelösliga oxidationsprodukter. Mobilect 44 innehåller fenoliska antioxidanter som inhibitorer, för att ge längre driftslivslängd i tillämpningar med betydande exponering för luft. När oljor av lägre kvalitet används, kan de bilda avlagringar i transformatorn och förhindra värmeöverföring genom att påverka konvektionsströmmarna. Avlagringarna kan dessutom försnabba isoleringsdefekter, och är ofta mycket svåra att avlägsna utan fullständig demontering.
 • Mobilect 44 specialbehandlas under tillverkningen för att avlägsna fukt. Vatten försämrar oljans elektriska isoleringsegenskaper och bidrar till oxidation. Det är viktigt att komma ihåg att torr olja är hygroskopisk och absorberar fukt från luften. Den måste därför alltid förvaras under torra förhållanden och i väl tillslutna behållare. Vi rekommenderar därför starkt att produkten torkas före användning, eller används kort efter det den köpts för att undvika förvaring under längre tid.
 • Mobilect 44:s dielektriska styrka är ett mått på oljans motstånd mot elektrisk spänning och uttrycks i kV över ett fastställt avstånd under testförhållanden. Den är inte ett mått på oljans kvalitet men på frånvaron av föroreningar – speciellt fukt, fibrer och polära ämnen.
 • Mobilect 44 är fri från vax även vid låga temperaturer och cirkulerar därför bra i tillämpningar utomhus. Dess viskositet tryggar effektiv värmeöverföring genom rörliga konvektionsströmmar. Rörlighet är också viktigt för snabb släckning av ljusbågar i ställverk.
 •  

  Mobilect 44:s låga flytpunkt tryggar ett fritt flöde mellan transformatorn och konservatorn i de flesta situationer och bibehåller tillförlitligheten hos lindningskopplare vid de lägsta temperaturerna.

Användningsområden

 • Mobilect 44 rekommenderas för användning i oljefyllda transformatorer och ställverk där oljan krävs som ett isoleringsmedel eller som ett värmeöverföringsmedium.
 • Mobilect 44 bör användas i tillämpningar som kräver en olja enligt ASTM D3487 TYPE II och IEC 60296 – 04 Special Applications.
 •  

  Mobilect 44 är inte lämplig för användning i oljefyllda kablar, för speciella impregneringsprocesser eller för bruk i kondensatorer.

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

IEC 60296 :2012 Special Applications

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

Genomslagsspänning efter behandling, kV, IEC 60156

>70

Densitet vid 20°C, kg/l, ASTM D4052

0,877

Dielektrisk förlustfaktor, efter oxidation vid 90°C, IEC 60247

0.03

Flampunkt (PM), °C, ASTM D93

146

Gränsytspänning, mN/m, ISO 6295

50

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

7,6

Oxidationsbeständighet, slam, mass-%, IEC 61125-METC

<0,02

Oxidationsbeständighet, totalt syratal, mgKOH/g, IEC 61125-METC

0,04

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-63

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com