Mobilfluid 125

Transmissionsolja med extra höga prestanda

Mobilfluid 125 är en transmissionsolja med extra höga prestanda som har utvecklats för användning i hydrodynamiska växlar och hydraulsystem som är vanliga i järnvägs-, marin-, bygg- och industritillämpningar. Den har utvecklats med användning av högkvalitativa basoljor och avancerade tillsatser för att ge de exakta prestanda som krävs för en exakt kraftöverföring. Mobilfluid 125 är utvecklad för att stå emot påfrestningarna under tung användning vid både låga och höga hastigheter i många varierande och krävande driftsmiljöer.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Användningen av hydrodynamiska växlar och hydrauliska kontrollsystem är beroende av högpresterande oljor för att utrustningen ska kunna kontrolleras konsekvent och noggrant samt arbeta effektivt. Dessa system arbetar under höga tryck och temperaturer som kan ge upphov till avlagringar i reglerventiler där noggrann styrning av momentomvandlare och hydraulik äger rum. De viktigaste fördelarna med Mobilfluid 125 innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Gott slitageskydd

Förlängd livstid för komponenter, ökad produktivitet och lägre underhållskostnader

Hög beständighet mot termisk nedbrytning och oxidation

Väsentlig minskning av skadlig lackbildning, avlagringar och slam

Bibehåller kraftöverföring och god styrrespons

Förlänger oljans livslängd

Goda egenskaper vid låga temperaturer

Lätt start och exakt hydraulstyrning

Effektivt rost- och korrosionsskydd även under långa driftstopp under våta ellerfuktiga förhållanden

Minskat slitage ger pålitlig start av maskiner och lägre underhållskostnader

Utmärkta luftavskiljningsegenskaper eliminerar skumningsproblem

Ger optimal hydraulrespons och kraftöverföring

Bibehåller oljefilmen för förbättrad smörjning

Kompatibel med tätnings- och packningsmaterial som används i dessa system

Mindre oljeläckage, tryckförluster och föroreningar

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  1.  

    Oljekopplingar och drivenheter samt momentomvandlare och hydrauliska reglersystem som används i järnvägs-, marin-, bygg- och industritillämpningar.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Voith Turbo 120.00059010

 

Typiska egenskaper

Egenskap

ISO VG -klass

32

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,878

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

225

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

30

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

Viskositetsindex, ASTM D2270

104

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på