Mobilfluid™ 426

Mångsidig traktorolja med extra höga prestanda

Generic Packshot Imagery

Mobilfluid 426 extra högpresterande mångsidig smörjolja för traktorer utvecklad för att uppfylla eller överträffa kraven för transmissions- och hydraulikoljor. Den avancerade tekniken i Mobilfluid 426 är utformad för att optimera prestandan för jordbruks- och kommersiella traktorer som arbetar i ett brett spektrum av miljöer och förhållanden. Denna nästa generations produkt kombinerar utvalda basoljor och ett avancerat tillsatspaket för att tillhandahålla alla egenskaperna hos smörjmedelsprestanda som krävs av drivlinor för jordbruks- och konstruktionsutrustning som har bevisat klara av kraven vid tung drift. Den är särskilt väl lämpad för att reducera våtbroms och vibrationer i kraftuttaget.

 

Egenskaper och fördelar

Nästa generationens teknologi har förbättrat prestandan hos tungt belastade lastbilar enormt när det gäller belastning, hastighet, kontroll och pålitlighet med hjälp av innovativa drivlinekonstruktioner. Dessa konstruktioner har förändrat och ökat kraven på drivlinornas vätskor för att ge högre prestanda, ökad produktivitet och sänkta driftkostnader. Friktionskontroll, slitageskydd, temperaturstabilitet, skjuvningsstabilitet, rost- och korrosionsskydd samt god pumpbarhet är egenskaper som måste vara väl balanserade för att garantera längre livstid för kopplingen, maximal belastning på dragstången och bibehålla driften i ojämn terräng vid varierande miljötemperaturer. Mobilfluid 426 ger exceptionell prestanda i dagens drivlinetransmissioner, drivaxlar, kopplingar, kraftuttag och hydraulsystem. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utmärkta friktionsegenskaper

Optimerade prestanda för kopplingen och kraftuttaget

Utmärkt våtbroms och vibrationskontroll för kraftuttaget

Kompatibilitet med kopplingsmaterial och elastomerer

Lång livslängd för kopplingen och reducerat läckage

Högt viskositetsindex samt förbättrad skjuvningsstabilitet

Konsekvent driftsvar

Utmärkt skydd mot rost, korrosion och etsning på gula metaller

Skyddar utrustning i våta och fuktiga miljöer och förhindrar förtida slitage

Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer

Responsiv drift och effektiv smörjning vid användning i kallt väder

Starkt slitageskydd och goda högtrycksegenskaper

Minskar slitage, förlänger livslängden på utrustning och reducerar underhållskostnader

God termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Minskar avlagringar, förlänger tätningen och ökar livslängden både på utrustningen och på smörjmedlet

Mångsidig användbarhet

Förenklar inventering och reducerar problem med felaktig användning

God filtrerbarhet

Håller system rena och välfungerande

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     • Transmissioner för tung drift, differentialer, slutdrev, hydraulsystem, servostyrningssystem, våta bromsar, kraftuttag och hydrostatiska
drivsystem

     •  Rekommenderas för användning till terrängfordon inom följande områden: jordbruk, konstruktion och stenbrott.

     • Rekommenderas för påfyllning och återfyllning av system

     • Använd ej i automatväxellådor i personbilar

     • Rekommenderas av ExxonMobil för tillämpningar som kräver smörjmedel klassade enligt API GL-4 eller SAE 80 i alla växellådor utom hypoidväxellådor

     •  Potentiellt byte för motoroljor som rekommenderas för hydraul- och transmissionssystem

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:

VOLVO WB-101

 

Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

AGCO Powerfluid 821 XL

Allison C-4

API GL-4

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3505

CNH MAT 3525

Denison UTTO/THF

FORDNH FNHA-2-C-201.00

FORD ESN-M2C134-D

JICASE MS 1204

JOHN DEERE JDM J20D

MASSEY FERGUSON CMS M1145

MASSEY FERGUSON CMS M1143

MASSEY FERGUSON CMS M1141

MASSEY FERGUSON CMS M1135

New Holland WB NWH 410B

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

KUBOTA UDT

ASTM D6973 (Eaton 35VQ) vingpumptest under högt tryck

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Brookfield viskositet vid -20°C, mPa.s, ASTM D2983

3800

Densitet vid 15°C, g/cm3, ASTM D4052

0,889

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

228

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

59

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-36

Viskositetsindex, ASTM D2270

149

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx