Mobilfluid™ 426

Transmissionsolja med hög prestanda för traktorer

Generic Packshot Imagery

Mobilfluid 426 är universal transmissionsolja med hög prestanda för traktorer och övriga jordbruks- och arbetsmaskiner. Den har tagits fram för att uppfylla eller överstiga kraven på transmissions- och hydrauloljor. Den avancerade teknologin i Mobilfluid 426 bidrar till att optimera prestandan för jordbrukstraktorer och entreprenadmaskiner som arbetar i en rad olika miljöer och under varierande betingelser. Mobilfluid 426 representerar en ny generation av transmissionsolja, som kombinerar utvalda basoljor med ett avancerat additivpaket. Mobilfluid 426 är en mångsidig och välbalanserad olja, som har just de egenskaper som krävs i drivmekanismer hos jordbruks- och enterprenadmaskiner, som arbetar under krävande förhållanden. Oljan bidrar särskilt till att minska oljud och vibrationer i våta bromsar och kraftuttag.

 

Egenskaper och fördelar

Den senaste teknologin har med hjälp av innovativa kraftöverföringskonstruktioner avsevärt förbättrat prestandan hos tunga arbetsmaskiner vad gäller lastkapacitet, hastighet, manövrering och pålitlighet. De nya konstruktionerna ställer höga krav på transmissionsoljorna, som skall ge allt högre prestanda och produktivitet med allt lägre driftskostnader. Friktionskontroll, slitageskydd, värmestabilitet, skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd samt god pumpbarhet är egenskaper som ska vara optimalt balanserade för att garantera längre livstid för kopplingen och maximal dragkroksbelastning samt ge en säker och kontinuerlig drift i ojämn terräng och vid varierande tempereturer. Mobilfluid 426 ger exceptionell prestanda i dagens kraftöverföringar, drivaxlar, kopplingar, kraftuttag och hydraulsystem. De viktigaste fördelarna omfattar:

Egenskaper Fördelar
Utmärkta friktionsegenskaper Optimala prestanda för kopplingar och kraftuttag
Utmärkt kontroll över oljud och vibrationer från våta bromsar och kraftuttag
Kompatibel med de senaste kopplingsmaterialen och elastomererna Lång livstid för kopplingar och minskat läckage
Högt viskositetsindex och god skjuvstabilitet Pålitlig driftsfunktion
Utmärkt skydd mot rost och korrosion av kopparlegeringar Skyddar utrustningen i fuktiga miljöer och minskar slitage
Utmärkta egenskaper vid låg temperatur Säker drift och effektiv smörjning vid låga temperaturer
Goda anti-wear- och högtrycksegenskaper Minskar slitaget, ökar utrustningens livslängd och sänker underhållskostnaderna
Utmärkt värme- och oxidationsstabilitet Minskar avlagringarna, ökar livslängden för packningar och tätningar samt förlänger livstiden för utrustning och smörjmedel
Mångsidig universalolja Förenklar lagerhållning och minskar risken för felaktig användning
God filtrerbarhet Håller systemet rent och bidrar till jämn drift

 

Användningsområden

       Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade transmissioner, differentialer, slutdrev, hydraulsystem, servostyrningssystem, våta bromsar, kraftuttag och hydrostatiska drivsystem
  • Fordon och entreprenadmaskiner i byggnads- och gruvdrift, schaktning och jordbruk
  • Lämplig för påfyllning och återfyllning av system
  • Bör ej användas i automatväxellådor i personbilar
  • Rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer, som kräver API GL-4 -klass oljor, förutom i hypoidväxlar
  • Kan användas för att ersätta motorolja, som rekommenderats för hydraul- och transmissionssystem

 

Specifikationer och godkännanden

Mobilfluid 426 har följande maskinbyggares godkännanden:  
Volvo WB 101
ZF-TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

 

Mobilfluid 426 uppfyller eller överträffar kraven enligt:  
Kubota UDT
ASTM D6973 (Eaton 35VQ)
X

 

Mobilfluid 426 rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:  
API GL-4
AGCO Powerfluid 821 XL X
Allison C-4 (Agriculture Applications Only)
Caterpillar TO-2
CNH MAT 3505/ MAT 3525
Denison UTTO/THF
FNHA-2-C-201.00
Ford ESN-M2C-134-D
J. I. Case MS 1204-07/09
John Deere J20C
Massey Ferguson MF M-1145, M-1143, M-1141, M-1135
New Holland WB NWH 410B
X

 

Typiska egenskaper

Mobilfluid 426  
Viskositet, ASTM D 445  
cSt @ 40ºC 59
cSt @ 100ºC 9,7
Brookfield-viskositet, cP (@ -20ºC) 3800
Viskositetsindex, ASTM D 2270 149
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97 -36
Flampunkt, ºC, ASTM D 92 228
Densitet, g/cm³ @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0,889

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.