Mobiltrans AST

Extra högpresterande transmissionsolja

Mobiltrans AST (All Season Transmission) är en extra högpresterande transmissionsolja som framställts för att uppfylla eller överträffa kraven enligt Caterpillars nya TO-4M kravspecifikationer för transmissioner, drivlinor och hydrauliksystem i anläggningsmaskiner. Detta teknologiskt avancerade smörjmedel ger kopplings- och bromskompatibilitet och förlängd livslängd som inte varit möjlig med tidigare formuleringar. Mobiltrans AST införlivar en blandning av delsyntetiska basoljor med ett avancerat tillsatssystem. Denna produkt rekommenderas för åretruntsmörjning av alla drivlinekomponenter i lätt till krävande bruk i anläggningsmaskiner i en mängd olika miljöer.

Datablad

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har avsevärt förbättrat prestandan hos tunga anläggningsmaskiner när det gäller last, hastighet, kontroll och prestanda med hjälp av innovativa transmissionskonstruktioner. Dessa konstruktioner har ökat kraven på oljor för drivlinor att ge högre prestanda, ökad produktivitet och sänkta driftskostnader. För transmissioner i krävande bruk är friktionskontroll, slitageskydd, termisk stabilitet, skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd och tätningskompatibilitet egenskaper som måste vara optimalt balanserade för att förlänga livslängden på växellådor och synkroniseringar, ge smidig växling, bränsleekonomi och hög lastkapacitet i en mängd olika applikationer. Mobiltrans AST ger enastående prestanda i dagens drivlinekomponenter inklusive slutdrev i lastbilar i året-runt bruk. Viktiga fördelar innefattar:

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkta friktionsegenskaper

Optimal kontroll över friktions- och glidegenskaper, utmärkt dämpning av vibrationer och oljud från bromsarna och förlängd kopplings-/bromslivslängd

Utmärkt lastbärande förmåga, slitageskydd och högtrycksegenskaper (EP)

Ökat slitageskydd, förlängd livslängd för komponenter och minskade driftskostnader

Enastående skydd mot slambildning

Längre tätningslivslängd, längre oljebytes- och serviceintervaller

Utmärkt skydd mot korrosion av koppar och kopparlegeringar

Skyddar synkronisering och förlänger dess livslängd

Optimerat skydd mot termisk nedbrytning och oxidation

Förlänger livslängden för transmission och drivlina

Exceptionell skjuvstabilitet

Bibehåller effektiv viskositet och filmstyrka vid svåra driftsförhållanden.

Enastående flytbarhet och pumpbarhet vid låga temperaturer

Smidigare växling med snabbare starter och minskat slitage

Lämplig för året-runt bruk

Förlängda oljebytes- och serviceintervall med lägre driftskostnader och förbättrad produktivitet

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade transmissioner, drivlinor, slutdrev och växellådor i anläggningsmaskiner

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Caterpillar TO-4M

 

Mobiltrans AST rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

Allison C-4

KOMATSU KES 07.868.1 
DANA SPICER POWERSHIFT TRANSMISSION 

Typiska egenskaper

Mobiltrans AST

 

SAE-klass

 

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt vid 40°C

107

cSt vid 100°C

14,2

Viskositetsindex, ASTM D 2270

134

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-39

Flampunkt, °C, ASTM D 92

222

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D 4052

0,882

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com