Mobiltrans™ HD 10W

Högpresterande oljor för transmission och drivlina

Generic-Packshot-Imagery

Mobiltrans HD 10W, 30, 50, och 60 är extra högpresterande smörjoljor för hårt belastade transmissioner och drivlinor, som har utformats för att uppfylla kraven enligt den rigorösa Caterpillar TO-4 specifikationen.  Produktserien är unikt utvecklad för att optimera prestandan i powershift-transmissioner, växellådor och slutdrev.   I hydraultillämpningar ger de maximalt skydd t.o.m. i högtryckssystem

 

Teknologin i produkterna kombinerar utvalda basoljor och ett avancerat tillsatssystem för att leverera de exakta prestandaparametrar som krävs för att maximera produktiviteten för byggnads-, gruv- och schaktmaskiner under svåra driftsförhållanden Dessa produkter har en klar prestandafördel över konventionella motoroljor för blandade vagnparker och över tidigare använda oljor, som uppfyller kraven enligt Caterpillar TO-2.

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     •  Hårt belastade transmissioner, växellådor, slutdrev och hydraulsystem som används i entreprenadmaskiner

     • Entreprenad- och arbetsmaskiner inom bland annat gruvdrift, byggnadsverksamhet, schaktning och jordbruk.

     •  Manuella och automatiska transmissioner samt powershift-växellådor där Allison C-4 -oljor (SAE-klass 10W och 30) krävs, inklusive Twin Disc och transmissioner som kräver Type F -olja

     •  De flesta hydraulsystem i mobila maskiner

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

30

50

60

10W

ZF TE-ML 03C

X

 

 

X

ZF TE-ML 07F

X

 

 

 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

30

50

60

10W

Allison C-4

X

 

 

X

KOMATSU KES 07.868.1   

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

30

50

60

10W

CATERPILLAR TO-4

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

30

50

60

10W

SAE-klass

30

50

60

10

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,91

0,91

0,89

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

224

240

244

202

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

11,2

18

25,2

6,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

100

195

340

42

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

-15

-12

-33

Viskositetsindex, ASTM D2270

97

100

96

96

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com