Mobiltrans MBT 75W-90

Transmissionsolja med överlägsna prestanda

Mobiltrans MBT är en 75W-90 helsyntetisk olja för manuella transmissioner.  Mobiltrans MBT 75W-90 har utmärkta viskositets- och temperaturegenskaper.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Mobiltrans MBT är framställd med ett avancerat tillsatssystem som ger utmärkt termisk stabilitet och slitageskydd. Mobiltrans MBT håller lägre temperatur i transmissionen än konventionella transmissionsoljor. Den rekommenderas för de flesta manuella transmissioner, kraftöverföringar och lätt belastade hypoidväxlar där en API GL-5 olja inte krävs. Mobiltrans MBT är lämplig för användning i transmissioner (växellådor) som är utsatta för mycket höga temperaturer vid full belastning.

 

Användningsområden

Mobiltrans MBT är godkänd enligt Mercedes-Benz specifikation MB 235.11 som täcker Actros manuella transmissioner, inklusive de med fördelningsväxellådor.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-godkännande 235.11

 

Typiska egenskaper

Egenskap

SAE-klass

75W-90

Brookfield viskositet vid -40°C, mPa*s, DIN 51398

59000

Flampunkt, COC, °C, ASTM D 2592

179

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, DIN 51562 T1

14,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, DIN 51562 T1

96,3

Flytpunkt, °C, DIN ISO 3016

-45

Viskositetsindex, DIN ISO 2909

159

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på