Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Helsyntetisk transmissionsolja för fordon

MOBILUBE 1 SHC 75W 90

Mobilube 1 SHC 75W-90 är en helsyntetiskt, högpresterande transmissionsolja för kommersiellt bruk, som framställts med avancerade basoljor och den senaste tillsatsteknologin. Denna olja har utvecklats för manuella växellådor och bakaxlar i krävande bruk, som kräver transmissionsolja med utmärkt lastbärande förmåga under olika temperaturförhållanden och där extrema tryck och stötbelastningar förväntas. Mobilube 1 SHC 75W-90 har utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet, högt viskositetsindex (VI), mycket låg flytpunkt och enastående flytbarhet vid låga temperaturer.

 

Spjutspetsteknologin bakom Mobilube 1 SHC 75W-90 ger utmärkta viskositets-/temperaturegenskaper som är nödvändiga för drift över ett brett temperaturområde, optimerat skydd mot termisk nedbrytning och oxidation samt mot slitage och korrosion, hög skjuvstabilitet, längre driftstid och möjlighet till förbättrad bränsle-ekonomi. Mobilube 1 SHC 75W-90 förenar den senaste teknologin för syntetiska basoljor med ett avancerat tillsatssystem, som ger avsevärda fördelar jämfört med konventionella växellådsoljor. Denna teknologi ger också effektiv smörjning vid låga temperaturer, eftersom produkten förblir flytande utan att kanaliseras vid temperaturer under noll. Mobilube 1 SHC 75W-90 uppfyller eller överträffar kraven enligt API Service MT-1/GL-4/GL-5 -klassificeringarna för växellådsoljor.

 

Egenskaper och fördelar

Dagens teknologi har avsevärt förbättrat prestandan hos utrustning i krävande landsvägs- och terrängbruk när det gäller last, vridmoment, hastighet och kontroll genom innovativa transmissionskonstruktioner. Dessa konstruktioner har förändrat och ökat kraven på smörjmedlen för att ge högre prestanda, ökad produktivitet och sänkta driftskostnader. För hårt belastade slutväxlar är friktionskontroll, slitageskydd, termisk stabilitet och skjuvstabilitet, rost- och korrosionsskydd liksom skydd för tätningar egenskaper som måste vara optimalt balanserade för att ge förlängd livslängd för utrustning och tätningar, smidig drift och förbättrad bränsleekonomi samt hög lastkapacitet och högt vridmoment i en mängd olika tillämpningar. Mobilube 1 SHC 75W-90 är utvecklad för att ge exceptionella prestanda och för att reducera de totala smörjrelaterade kostnaderna. Viktiga fördelar innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Lång livslängd på växlar och lager tack vare minimala avlagringar.

Lång livslängd för tätningar

Enastående skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot repning vid höga hastigheter

Ökad lastbärande förmåga

Minskade underhållskostnader och längre livslängd för utrustning.

Utmärkt skjuvstabilitet

Bibehåller viskositet och filmstyrka under svåra driftsförhållanden, vilket förhindrar slitage

Utmärkt skydd mot rost och missfärgning samt korrosionsskydd för koppar och kopparlegeringar

Förbättrade prestanda för synkronisering och lång livslängd för komponenter

Förbättrade friktionsegenskaper

Potential för bättre bränsleekonomi och växlingsegenskaper

Enastående flytbarhet vid låga temperaturer jämfört med mineralbaserade oljor

Mindre slitage och lätta starter – även under arktiska förhållanden

Brett användningsområde

En olja för tungt belastade manuella växellådor och bakaxlar

Låg skumningstendens

Bibehåller oljefilmstyrka för effektiv smörjning

Kompatibel med vanliga fordonstätningar och -packningar

Minimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

     •  Lätta och tunga lastbilar, bussar och skåpbilar i landsvägstrafik

     •  Terränggående fordon och entreprenadmaskiner i byggnads-, gruv- och jordbruksindustrier

     •  Transmissioner och axlar och andra tillämpningar, som kräver smörjmedel som uppfyller kraven enligt API GL-4, GL-5 eller MT-1, och där växellådsoljor med milda EP-egenskaper rekommenderas

     •  Inte avsedd för automatiska, manuella eller halvautomatiska växellådor, för vilka motorolja eller olja för automatväxellådor rekommenderas

     •  Tillämpningar där förlängda serviceintervaller och garantier krävs

 

Specifikationer och godkännanden

MOBILUBE 1 SHC 75W-90 uppfyller eller överträffar kraven enligt följande bransch- och tillverkarspecifikationer:

Scania STO 2:0 A FS

 

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN 341 Typ Z2

MAN 342 Typ S1

MB-Approval 235.8

SAE J2360

ZF TE-ML 02B

ZF TE-ML 12L

ZF TE-ML 12N

ZF TE-ML 16F

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19C

Mack GO-J

ZF TE-ML 05A

ZF TE-ML 21A

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API GL-4

MAN 341 Typ E3

ZF TE-ML 08

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API GL-5

API MT-1

R. Bosch AS TE-ML 08

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 07A

Scania STO 1:1 G

 

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

75W-90

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,87

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92

202

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

15,1

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

102

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-54

Viskositetsindex, ASTM D2270

156

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx