Mobilube HD 75W-90

Transmissionsolja för krävande fordonsbruk.

Mobilube HD 75W-90 är en SAE 75W-90 olja som uppfyller krav enligt API GL-5. Den är framställd av en blandning av högklassiga basoljor med en mycket skjuvstabil viskositetsindexförbättrare.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Dagens tunga fordonstillämpningar ställer högre krav på smörjmedel för transmissionssystemen.  Högre hastigheter och större vridmoment och belastningar kräver förbättrade formuleringar för att maximera utrustningens livslängd och optimera driftskostnaderna. Längre serviceintervaller ställer ytterligare krav på transmissionsoljor, vilket kräver effektiva basolje- och tillsatssystem.  Mobilube HD -seriens transmissionsoljor är framtagna för att klara dessa utmaningar.De viktigaste fördelarna inkluderar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet vid höga temperaturerLängre livslängd för kugghjul och lager tack vare mindre avlagringar
Utmärkt skydd mot slitage vid låga hastigheter/höga vridmoment och mot utmattning och nötning vid höga hastigheterFörbättrad lastbärande förmåga
Lägre underhållskostnader och längre livslängd för utrustningen
Effektivt rost- och korrosionsskyddLängre livslängd för komponenter
Effektiv smörjning vid låga temperaturerFörbättrad startbarhet
Kompatibel med vanliga fordonstätningar och -packningarMinimalt läckage och mindre föroreningar

 

Användningsområden

     Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Tungt belastade drivaxlar och slutväxlar som kräver prestanda enligt API GL-5
  • Personbilar, lätta och tunga lastbilar och övriga kommersiella fordon i landsvägskörning
  • Övriga fordon och entreprenadmaskiner inom byggnads- och gruvdrift, stenbrytning och lantbruk
  • Andra tunga industri- och fordonstillämpningar med hypoidväxlar, som används under förhållanden med höga hastigheter/stötbelastningar, höga hastigheter/låga vridmoment och höga hastigheter/höga vridmoment

Specifikationer och godkännanden

Mobilube HD uppfyller eller överträffar kraven enligt:75W-90
API GL-5X

 

Typiska egenskaper

Mobilube HD75W-90
SAE klass75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt vid 40 ºC103
cSt vid 100 ºC16,0
Viskositetsindex, ASTM D 2270166
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-39
Flampunkt, °C, ASTM D 92215
Densitet vid 15 ºC, kg/l, ASTM D 40520,8852

 

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatablad kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet, eller kan sändas av leverantören direkt till kunden om och när det krävs enligt lag. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.