Mobilube HD 80W-140

Transmissionsolja med hög prestanda för kommersiellt bruk

Mobilube HD 80W-140 är en transmissionsolja med mycket hög prestanda, avsedd för krävande kommersiellt bruk. Den är formulerad utifrån högklassiga basoljor och ett avancerat additivsystem. Mobilube HD 80W-140 är avsedd för hårt belastade axlar och slutdrev, som utsätts för extrema tryck och stötbelastningar. Oljan lämpar sig för applikationer, som kräver prestanda enligt API GL-5.

 

Datablad

Egenskaper och fördelar

Moderna kraftiga maskiner ställer allt högre prestandakrav på transmissionsoljor. Högre hastigheter, högre vridmoment och tyngre laster kräver förbättrade formuleringar för att höja maskinernas livslängd och minska driftskostnaderna. Längre serviceintervall ställer ytterligare krav på växellådsoljan, vilket kräver allt bättre basoljor och additivsystem. Mobilube HD 80W-140 har utvecklats för att möta dessa krav. Viktiga fördelar omfattar:

EgenskaperFördelar
Exceptionell värmebeständighet och oxidationsstabilitet vid höga temperaturerökad livslängd för växlar och lager tack vare minimala avlagringar
ökad livslängd för tätningar
Enastående skydd mot slitage vid låg hastighet/högt vridmoment och mot utmattning vid hög hastighetökad lastbärande förmåga
Lägre underhållskostnader och ökad livslängd för utrustningen
Utmärkt rost- och korrosionsskyddMinskat slitage
Längre livstid för komponenter
Effektiv smörjning även vid låga temperaturerMinskat slitage och lätt start
Mångsidiga applikationsmöjligheterFärre transmissionsoljor behövs, vilket förenklar lagerföringen
Kompatibel med vanliga tätnings- och packningsmaterialMindre läckage och föroreningar

 

Användningsområden

      Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  • Hårt belastade axlar och slutdrev som kräver prestanda enligt API GL-5
  • Tunga lastbilar och kommersiella transportfordon i landsvägstraffik
  • Fordon och entreprenadmaskiner i byggnads- och gruvdrift, schaktning och jordbruk
  • övriga tunga industriella tillämpningar och fordonsanvändning som omfattar hypoidväxlar, som utsätts för hög hastighet/stötbelastning, hög hastighet/lågt vridmoment och/eller låg hastighet/högt vridmoment

Specifikationer och godkännanden

Mobilube HD 80W-140 uppfyller eller överträffar kraven enligt:  
API GL-5 

 

Typiska egenskaper

Mobilube HD 80W-140 
SAE klass80W-140
Viskositet, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC260
cSt @ 100ºC26.6
Viskositetsindex, ASTM D 2270133
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97-33
Flampunkt, ºC, ASTM D 92178
Densitet, g/cm³ @ 15ºC, ASTM D 40520.89

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.